Článek: 2165 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Pojmy a výčet možností tvorby ceny | PC = skladová cena | PC = skladová cena + přirážka skladu | PC = skladová cena + marže | PC = cena položková | PC = cena ceníková | Pevná cena a způsob hledání ceny v programu | Způsoby slevy | Nastavení pro pořizování dokladů

Cena položková (úroveň 4)

Popis

 • Cena je převzatá z Číselníku položek ZVS (*8718)
 • Může být uvedená s daní nebo bez DPH
 • Je stejná pro všechny sklady

Použití

 • Prodej s jednoduchou cenovou politikou

Nastavení

 • Základní nastavení prodejní ceny provádíme v číselníku položek v aplikaci *8718 Položky ZVS v záložce Základní údaje


Tip
 • Když zaškrtneme políčko Výchozí s DPH, pak zadaná prodejní cena bude cena včetně DPH.
 • V našem případě je prodejní cena bez DPH.
 • V šabloně pořízení vybereme


 • Nyní se bude při prodeji nabízet zadaná prodejní cena


Tip
 • Pokud program nenajde nastavenou prodejní cenu v Číselníku položek, bude se nastavení prodejní ceny řídit dle popisu na úrovni 3.

 

Oprava ceny

 • V číselníku položek po stisknutí tlačítka Uprav
  • Vhodné pro opravu jedné položky
 • V aplikaci *8754-Změna cen položek
  • Přecenění položek bez nutnosti načítání Uprav
  • Možnost výběru dle čísla/názvu
  • Protokol o přecenění


 • Po spuštění aplikace zvolíme výběr cen (1.). V našem případě se ceny budoz vybírat z číselníku položek
 • Dále vybereme položky (2.)
 • Stiskneme tlačítko Zobrazit
 • Nyní můžeme opravit prodejní ceny u vybraných položek
 • Pokud chceme vytisknout protokol o změnách prodejních cen, zaškrtneme příslušné čtverečky (3.)
  • Po uložení si můžeme vytisknout například tuto sestavu o změně cen


Zpět na rozcestník "Cenotvorba ve WinFASu"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2165    |     www.WinFAS.cz