Článek: 2164 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Pojmy a výčet možností tvorby ceny | PC = skladová cena | PC = skladová cena + přirážka skladu | PC = skladová cena + marže | PC = cena položková | PC = cena ceníková | Pevná cena a způsob hledání ceny v programu | Způsoby slevy | Nastavení pro pořizování dokladů

Prodejní cena = skladová cena + marže (úroveň 3)

Popis

  • Skladová cena povýšena o procento marže zadané v Číselníku položek ZVS *8718

Použití

  • Občasný prodej skladových zásob

Nastavení

  • V číselníku položek (*8718) nastavíme pro vybranou položku marži


  • V šabloně pořízení vybereme


  • Nyní se bude při prodeji nabízet prodejní cena vytvořená ze skladové ceny a marže


Tip:

  • Pokud program nenajde cenu s marží (marže nebude nadefinovaná), bude se nastavení prodejní ceny řídit dle popisu na úrovni 2.

 

Zpět na rozcestník "Cenotvorba ve WinFASu"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2164    |     www.WinFAS.cz