Článek: 2163 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Pojmy a výčet možností tvorby ceny | PC = skladová cena | PC = skladová cena + přirážka skladu | PC = skladová cena + marže | PC = cena položková | PC = cena ceníková | Pevná cena a způsob hledání ceny v programu | Způsoby slevy | Nastavení pro pořizování dokladů

Prodejní cena = skladová cena + přirážka skladu (úroveň 2)

Popis

  • Skladová cena povýšená o procento skladové přiřážky

Použití

  • Spotřeby či převody ve firmě s vnitropodnikovým účtováním

Nastavení

  • V číselníku skladů (*8714) v záložce Vnitro nastavíme pro prodej skladovou přirážku (marži skladu)


  • V šabloně pořízení vybereme zdroj ceny


  • Nyní se bude při prodeji nabízet prodejní cena vytvořená ze skladové ceny a přirážky skladu


Tip:

  • Pokud program nenajde cenu s přirážkou (na skladě není přirážka nastavena), bude se nastavení prodejní ceny řídit dle popisu na úrovni 1.

 

Zpět na rozcestník "Cenotvorba ve WinFASu"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2163    |     www.WinFAS.cz