Článek: 2141 | Naposledy změněno: 27.06.2017

Tlačítka a jejich funkce v *8757

 • Pomocí rozbalovátka u tlačítka Aplikace, lze spustit tyto aplikace 


 • Pomocí rozbalovátka u tlačítka Účto, lze spustit aplikace určené k převodu dat do účta a  IQ_Sestavy určené k jejich kontrole:  


Upozornění
 • Aby bylo možné zobrazené sestavy přímo spouštět, je třeba je mít v IQ_Stav skladů a v IQ_Deník RZ nastavené (lze je stáhnout z internetu)
 • Řízení zásob - spustí aplikaci *8720_Příjem/Výdej, ve které se pořizují všechny doklady (příjemky, výdejky, spotřebky, objednávky aj.)
 • IQ – viz níže v kapitole IQ_sestavy
 • Uprav – umožní nejen opravu dokladu, ale i doplnění či vymazání dalších položek. Po jeho stisknutí se dostaneme do šablony pořízení vybraného dokladu.
  • Pokud současně stiskneme klávesu Ctrl a tlačítko Uprav dostaneme do seznamu šablon, stiskneme klávesu Enter a jsme v hlavičce dokladu.

Tip

 • Pokud je doklad již v Obchodníkovi (zkratka malé f), potom se nás program zeptá.


 • Potvrzením Ano, bude doklad v Obchodníkovi stornován a můžeme ho opravit či doplnit a znovu ho předat do Obchodníka. Když zvolíme Ne následuje toto upozornění


 • Zde !!!NESMÍTE!!! dělat změny, týkající se množství, ceny, výmaz položky nebo přidání položky nové. Ale můžete si opravit či přidat klíčování položky. To samé platí i pro doklady, které již byly vyfakturované (zkratka velké F)
 • Dokonči - dokončí například Nedokončený doklad a zkratka N se změní na D
 • Dokonči – zobrazí vybraný doklad a umožní jeho tisk, kdykoli budete potřebovat
Upozornění
 • Pomocí klávesy Shift a nebo Ctrl lze vybrat doklady určené k fakturaci
 • Fakturuj - umožní přejít do obchodníka a následně provést fakturaci (viz návod +1423)
 • Ostatní - umožní zrušit doklad. Po kliknutí na rozbalovátko se v nabídce ukáže            


 • Zruš doklad a po jeho výběru toto upozornění


 • Po potvrzení Ano, bude doklad zrušen. Nelze zrušit doklad, který už je 
 • V Obchodníkovi či dokonce vyfakturován. Na to nás program upozorní takto:


 • Pokud potřebujeme nutně udělat změnu v zásobovém dokladu, musíme nejdříve, zrušit fakturu a potom doklad opravit
Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    27.06.2017    | Článek:    2141    |     www.WinFAS.cz