Článek: 2141 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Tlačítka a jejich funkce v *8757

 • Pomocí rozbalovátka u tlačítka Účto, lze spustit aplikace určené k převodu dat do účta a  IQ_Sestavy určené k jejich kontrole:  

        

Upozornění

Aby bylo možné zobrazené sestavy přímo spouštět, je třeba je mít v IQ_Stav skladů a v IQ_Deník RZ nastavené (lze je stáhnout z internetu).

 

 • tlačítko IQ – viz níže v kapitole IQ_sestavy
 • tlačítko Vykryj - musí být uživatelsky nastaveno
 • tlačítko Uprav – umožní nejen opravu dokladu, ale i doplnění či vymazání dalších položek. Po jeho stisknutí se dostaneme do šablony pořízení vybraného dokladu. Pokud současně stiskneme klávesu Ctrl a tlačítko Uprav dostaneme do seznamu šablon, stiskneme klávesu Enter a jsme v hlavičce dokladu.

Tip

 • Pokud je doklad již v Obchodníkovi (zkratka malé f), potom se nás program zeptá.

 

     

 • Potvrzením Ano, bude doklad v Obchodníkovi stornován a můžeme ho opravit či doplnit a znovu ho předat do Obchodníka. Když zvolíme Ne následuje toto upozornění.

       

 • Zde !!!NESMÍTE!!! dělat změny, týkající se množství, ceny, výmaz položky nebo přidání položky nové.        Ale můžete si opravit či přidat klíčování položky. To samé platí i pro doklady, které již byly vyfakturované (zkratka velké F)
 • tlačítko Dokonči - dokončí například Nedokončený doklad a zkratka N se změní na D
 • tlačítko Vytiskni – zobrazí vybraný doklad a umožní jeho tisk, kdykoli budete potřebovat

Upozornění

Pomocí klávesy Shift a nebo Ctrl lze vybrat doklady určené k fakturaci.

 

 • tlačítko Fakturuj - umožní přejít do obchodníka a následně provést fakturaci (viz návod +1423)
 • tlačítko Ostatní - umožní zrušit doklad. Po kliknutí na rozbalovátko se v nabídce ukáže:            

    

 • Zruš doklad a po jeho výběru toto upozornění:

     

 • Po potvrzení Ano, bude doklad zrušen. Nelze zrušit doklad, který už je 
 • V Obchodníkovi či dokonce vyfakturován. Na to nás program upozorní takto:

     

Upozornění

Pokud potřebujeme nutně udělat změnu v zásobovém dokladu, musíme nejdříve, zrušit fakturu a potom doklad opravit.

 

Zpět na rozcestník "Prohlížení a oprava dokladů"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2141    |     www.WinFAS.cz