Článek: 2132 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Číselník položek *8718 | Možnosti nastavení v aplikaci *8718 | Záložka Stav | Výmaz položek z číselníku

Záložka stav v *8718

 • V záložce Stav lze zobrazit pro vybranou položku několik předdefinovaných stavů (kont).


Upozornění

 • Tyto stavy se týkají celé firmy (999_Celá firma), ne jednotlivých skladů.
 • Stavy na konkrétních skladech si můžeme zobrazit ve skladových kartách či v jiných sestavách.

 

Založení kont

 • Aby mohlo vše fungovat, je třeba si tato konta založit v aplikaci *8721 Číselník stavů/seznamů kont dle uvedeného seznamu:


Tip


 • Pokud nepořizujete objednávky, stačí nadefinovat konto ZFYZ.

 

Definice kont

 • Konta nadefinujeme v číselníku *8722 Číselník definice stavů/seznamu kont.
 • Doporučené nastavení dle uvedené tabulky.


 

Upozornění

 • Definice kont je individuální, dle nastavení kont v konkrétní firmě.
 • Kódy kont musí zůstat zachovány!!!!

 

Význam některých kont

 • ZDIS_K dispozici => toto konto říká, kolik množství máme na skladě k dispozici.
  • Znaménko mínus u tohoto konta říká, kolik chybí.
 • ZSMI_Stav k MI (- nutno objednat) => toto konto říká, kolik máme k dispozici i po odečtení minimálního stavu.
  • Znaménko mínus říká, kolik máme objednat, aby stav na skladě byl roven minimálnímu množství.

Zpět na rozcestník "Položky ZVS"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2132    |     www.WinFAS.cz