Článek: 2130 | Naposledy změněno: 13.11.2018

Číselník položek *8718 | Možnosti nastavení v aplikaci *8718 | Záložka Stav | Výmaz položek z číselníku

Číselník položek ZVS *8718

 • Hlavním posláním aplikace *8718 Číselník položek je založení karty položky a její modifikace.
 • Okno lze rozdělit na čtyři části:
  • Filtrace
  • Zobrazení vybraných položek
  • Zobrazení vlastností položek
  • Tlačítka pro ovládání aplikací a sestav


Filtrace

 • V této části okna můžeme vybírat skupiny položek dle následujících filtrů:
  • Masky
  • Dalšího označení
  • IQ_sestavy
  • Aktivity či neaktivity položky
  • Podmnožiny
  • Holdingové položky
 • Aktivní filtr se zobrazí modře.


 • Filtr zrušíme poklepem myší na modrý nápis IQ, který zčerná.

Zobrazení vybraných položek

 • V této části okna vybíráme položku (kartu), která nás zajímá.

Zobrazení vlastností položek

 • V této části, přepínáním záložek na okně, získáme celkem rychle informace o vlastnostech položky.


 • Číslo u záložky říká, kolik informací se pod záložkou skrývá.
 • Program umožňuje zobrazit tyto záložky:


 • V Záložce „Záložky“ si můžeme zaškrtnutím vybrat ty, které chceme, aby se nám zobrazovaly.
 • Program si toto nastavení pamatuje, i když aplikaci ukončíme.

Tlačítka pro ovládání aplikací a sestav

 • Tlačítko Holding
  • Umožní navázání položek ZVS na holdingové položky.


 • Tlačítko Aplikace
  • Po rozbalení tlačítka, lze spouštět číselníky a aplikace, které s položkami přímo souvisí.


 • Tlačítko Kusovník
  • Pro položku, na které stojíme, lze vytvořit kusovník, tedy recepturu, z čeho se daná položka skládá (lze použít například pro kompletaci výrobku).


 • Tlačítko IQ
  • Zde lze spouštět čtyři základní IQ_Sestavy pro „Řízení zásob“.


 • Tlačítko Aktivace
  • Umožní právě vybranou skupinu položek
   • Deaktivovat  => položky nebudou aktivní => nebudou se nám nabízet při tvorbě dokladů.
   • Aktivovat => neaktivní položky se začnou opět nabízet při tvorbě dokladů.


Upozornění


 • Nelze položku aktivovat na webu, aniž by byla aktivována ve WinFASu.
 • Nejdříve musí být položka aktivována ve WinFASu a potom lze položku aktivovat pro web.
 • Nelze deaktivovat položku, pokud je aktivována na webu.
 • Nejdříve položku deaktivujeme na webu a potom provedeme deaktivaci ve WinFASu.
 • Program sám tyto postupy hlídá, takže neumožní udělat chybu.
 •  Tlačítko Přidej
  • Slouží k založení nové karty.
  • Vyplníme povinná, silně orámovaná políčka a potvrdíme tlačítkem OK.
  • Pokud bychom některé políčko nevyplnili, program nás dál nepustí.           
 • Tlačítko Kopíruj
  • Snadnější a rychlejší založení nové karty kopírováním stávající karty do nové karty.
  • pokud jepůvodní položk azařazena do podmnožiny - zkopíruje se zařazení do podmnožiny i pro novou položku. 
 • Tlačítko Uprav
  • Slouží k modifikaci karty.
 • Tlačítko Zobraz
  • Pouze zobrazí kartu položky k prohlížení.
 • Tlačítko Smaž
  • Smaže vybranou položku, ale pod podmínkou je, že položka nebyla použita, tedy neměla žádný pohyb nebo není součástí jiných tabulek, jako jsou například podmnožiny aj.

Tip

Pokud potřebujete změnit název nebo číslo položky postupujte následovně:

 • Vyberte v této aplikaci danou položku a stiskněte tlačítko Uprav.
 • Napište nové číslo nebo název položky a stiskněte tlačítko OK.

Upozornění

 • Položka s novým označením se bude vyskytovat ve všech dokladech, tedy včetně počátečních stavů.

 

Zpět na rozcestník "Položky ZVS"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    13.11.2018    | Článek:    2130    |     www.WinFAS.cz