Článek: 2128 | Naposledy změněno: 28.06.2017

Vymazání nepoužívaných položek

 • Ve WinFASu lze smazat položku, která:
  • nemá žádný stav (má nulové množství)
  • nemá v aktuálním roce žádný pohyb
  • není zařazená v kusovníku (v evidenční výrobě)
 • Pokud není splněna některá z podmínek výše, WinFAS položku smazat nedovolí

 

 • Postup redukce položek ve WinFASU:
  • 1) Sestava nepoužívaných položek
  • 2) Vytvoření podmnožiny těchto položek
  • 3) Výmaz položek z *8718 podle vytvořené podmnožiny

Sestava nepoužívaných položek

 • Nejprve musíme zjistit, které položky jsou nepoužívané a které budeme chtít z číselníku vymazat
 • Využití sestavy z IQ_Stav skladu a obraty:
 • Pozn. v případě, že sestavu v IQ nevidíte, stáhnite si ji z internetu

Upozornění:

 • Sestava pro nepoužívané položky funguje pouze pro aktuální rok (tzn. nedívá se do let zpětně).
 • POZOR! Doporučujeme výmaz položek provádět až na konci roku - aby se jednalo opravdu o položky nepoužité za celý rok (a nikoli jen za pár měsíců)!
 • Pokud máte zájem mazat položky, které jsou nepoužívané od některého z předchozích roků, obraťte se na pracovníky Organizační kanceláře

Postup:

 • spustíme v IQ Stav skladu a obratu sestavu Z06 - Prázdné_nepoužívané položky a dáme tl. Data
 • dále klikneme na ikonu pro export dat


 • vybereme "clipboard" a následně "export"


Vytvoření podmnožiny nepoužívaných položek

 • spustíme aplikaci *114 Podmnožiny položek a přidáme novou podmnožinu (nazveme ji např. NP - nepoužívané položky)


 • stoupneme na nově vytvořenou podmnožinu a dáme tlačítko Import
 • ponecháme výběr "podle kódu" a klikneme znovu na Import - položky se natáhnou a potvrdíme:


 • POZOR! v případě velkého množství položek ukládání potrvá i několik minut - nepřerušujte!
 • jakmile máme hotovou podmnožinu nepoužívaných položek, můžeme přejít k výmazu

 Výmaz položek z *8718 podle vytvořené podmnožiny

 • Položky z číselníků lze vymazat v aplikaci *8718 Položky ZVS
 • V horní části aplikace si vyfiltrujeme položky podle vytvořené podmnožiny


 • Aktivní filtr se podbarví modře, v části prohlížení položek se vyfiltrují pouze ty z příslušné podmnožiny
  • počet položek je možné zkontrolovat podle čísla v pravém dolním rohu aplikace


 • Nyní pomocí kombinace kláves "CTRL + A" vybereme všechny položky a dáme tlačítko Smaž


 • Objeví se hláška s dotazem na mazáni, potvrdíme Ano


 • položky z podmnožiny se postupně promažou
  • v případě velkého množství položek může mazání chvíli trvat, nepřerušujte proces
Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    28.06.2017    | Článek:    2128    |     www.WinFAS.cz