Článek: 2059 | Naposledy změněno: 12.04.2017

Stahování dat číselníků Portálu farmáře

Funkce slouží ke stažení a následnému zobrazení dat číselníků Portálu farmáře, konkrétně plodin, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Data číselníků PF je možné využít k provázání s číselníky v evidenci WinFASu. Aktuálně je možné provázat s číselníky plodin.

Rozdělení okna aplikace a popis jednotlivých částí


 1. Rozbalovátko pro výběr číselníku
  • Dle výběru jsou zobrazována data v seznamu pod rozbalovátkem.
  • Číselníky Plodin, Hnojiv a POR.
 2. Seznam položek číselníku
  • Zobrazuje seznam položek vybraného číselníku s jejich daty.
 3. Detail vybrané položky
  • Zobrazuje veškeré informace o položce vybrané v seznamu.
 4. Tlačítko: "Stáhnout"
  • Slouží ke stažení a aktualizaci dat číselníků PF.

 

Propojení dat s číselníkem plodin

Pro možnost stažení osevních plánů z PF (pomocí datových služeb) je třeba mít číselníky propojené. Propojené musí být v poměru 1:1, aby při importu došlo k jednoznačné identifikaci položky v číselníku.

Postup:

 1. Do aplikace Data portálu farmáře *4130 stáhněte data číselníků (doporučujeme v pravidelných intervalech aktualizovat).
 2. Spusťte Číselní plodin *4030.
 3. V seznamu položek vyberte řádek s plodinou.
 4. Klepněte na tlačítko "Uprav".
 5. Klepněte na tlačítko "Převzít PF".
 6. Vyberte řádek s plodinou číselníku PF a klepněte na tlačítko "Vyber".
 7. Uložte klepnutím na tlačítko OK.
Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    12.04.2017    | Článek:    2059    |     www.WinFAS.cz