Článek: 2055 | Naposledy změněno: 29.03.2017

Kontroly číselníku klientů

  • Spusťte sestavu Centrální manažer / Sestavy / Klienti / Kontroly číselníku klientů
  • Bankovní účet CZ neodpovídá na modulo
    • Číslo bankovního účtu je chybná
    • Spusťte *3000 Klienti, otevřete klienta pro Opravy, tlačítko bank. účty
    • Číslo účtu opravte na správné
  • Bankovní účet u více klientů
Autor:    Suk Ondřej    | Posl.změna:    29.03.2017    | Článek:    2055    |     www.WinFAS.cz