Článek: 2031 | Naposledy změněno: 11.08.2017

Mechanizace - GPS - Nastavení číselníků

Pro možnost importovat data GPS do mechanizace je třeba mít nahrané stroje, aktualizované DPB s osevními plány a u zaměstnanců uvedeny jejich čipy.

Číselník strojů *5801


 • Do číselníku je třeba nastavit hodnoty:
  • Kód: Kódové označení stroje, při provázání stroje s majetkem se automaticky nastaví dle majetku.
  • Název: Slovní označení stroje.
  • Klíče stroje:
  • Vozidlo: Určuje typ mechanizace.
  • Nádrž:
  • Šířka záběru: Důležitá je u nástrojů při práci na poli, z této hodnoty se vypočítává zpracovaná plocha pozemku.
  • Pracovní zařazení:
  • Použití:
  • Výrobní operace: Určuje výrobní operaci, která bude dosazena za určitých podmínek.
   • Primární: Dosazuje se jako hlavní činnost stroje.
   • Přejezd: Dosazuje se při pohybu mimo půdní bloky
   • Údržba: Dosazuje se automaticky při nastavení šablony pořízení.
  • Kontrolovat průjezd vlastními místy: Status určí, zda se u stroje budou počítat fůry.
  • Tovární značka: Důležitý identifikační údaj.
  • Typ modelu, Model, SPZ: Identifikační údaje stroje.
  • Kód GPS jednotky, Telefonní číslo jednotky, Dallas čip, Podnik: Údaje potřebné pro spárování stojů s terminálem poskytovatele GPS jednotek.
 • Prvotní nahrání strojů, lze provést pomocí funkce Přebrat data z majetku.
  • Funkce pracuje na základě nastaveného statusu "Mechanizace".


 • Postup nahrání strojů z majetku:
  • Spusťte Číselník strojů *5802.
  • Klepněte na tlačítko Majetek.
  • Vyberte akce, které mají být provedeny, případně u jednotlivých strojů.
   • Upravit/ propojit existující: Nahraje rozdíly mezi propojenými stroji v evidencích.
   • Vyřazen: Pokud je stroj vyřazeny v evidenci majetku, zneplatní ho.
   • Dojde k propojení: Na základě shodného označení v obou evidencích vytvoří vazbu.
   • Vytvořit nový: Na základě statusu v evidenci majetku vytvoří nový stroj.
  • Pro provedení úprav klepněte na tlačítko Přeber data.


 

 

Agroevidence *4010

 • Pro možnost využití mechanizace je třeba mít správně pořízená data modulu Evidence osevních plánů - návod + 1866.
 • Data DPB lze do evidence pořídit pomocí importu dat z LPISu.
 • Data osevních plánů je třeba pořídit ručně (např. pomocí hromadných záznamů) nebo pomocí importních tabulek (o tabulku je třeba zažádat technickou podporu modulu Mechanizace - prosecky@winfas.cz).

 

Nastavení čipů zaměstnanců

 • V aplikaci Kniha jízd *4089 (Nastavení - Úprava čipu zaměstnance) nastavte čipy zaměstnanců.


 • Nastavení čipů lze provést i z číselníku Klientů *3000.
  • Po označení zaměstnance klepněte na tlačítko Uprav.
  • Následně klepněte na tlačítko Adresy a upravte hodnotu Čárový kód (=dallas čip řidiče.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    11.08.2017    | Článek:    2031    |     www.WinFAS.cz