Článek: 2022 | Naposledy změněno: 20.02.2017

Vyhledávání

>> Hlavní rozcestník pro nápovědu IS WinFAS
>>  Parametry vyhledávání
Parametry vyhledávání
Hledaný text/fráze:
Hledat jako:
Do hledání zahrnout:
Hledat podle autora:


Výsledky vyhledávání výrazu ""

Filtrování ve výsledcích vyhledávání: X
+NázevDat.TypAutorH
2351 Rozcestník - Datové replikace
06/18 příspěvek Šantrůček N
2350 IQ sestavy - export dat sloupce
Postup exportu vybraného sloupce z okna Opis dat.
06/18 příspěvek Suk N
2349 IQ sestavy - kumulace a procenta z částky
06/18 příspěvek Suk N
2348 IQ sestavy - nastavení šablony - záložka IQ úpravy
Popis možností nastavení v záložce IQ speciality v okně nastavení šablony IQ sestav
06/18 příspěvek Suk N
2347 IQ sestavy - přejmenování a změna šířky sloupce
06/18 příspěvek Suk N
2346 Datový replikátor
Replikace dat mezi databázeni na základě nastavené definice
06/18 příspěvek Šantrůček N
2345 IQ sestavy - OLAP - manažerská kostka
06/18 příspěvek Suk N
2344 IQ sestavy - nadpis a volný text
Postup změny nadpisu a doplnění volného textu na konec IQ sestavy.
06/18 příspěvek Suk N
2343 IQ sestavy - nastavení šablony - záložka IQ speciality
Popis možností nastavení v záložce IQ speciality
06/18 příspěvek Suk N
2342 IQ sestavy - Odsazení a stránkování
Postup nastavení odsazení a rozdělení sestavy´na stránky podle 1. skupiny součtování.
06/18 příspěvek Suk N
2341 IQ sestavy - Tisková sestava
06/18 příspěvek Suk N
2340 IQ sestavy - Součtování
06/18 příspěvek Suk N
2339 IQ sestavy - Opis dat - součtová sestava
Postup vytvoření součtové sestavy z okna Opis dat.
06/18 příspěvek Suk N
2338 Hromadná korespondence
Postup exportování dat pro vytvoření sestavy hromadné korespondence v programu Excel / Writer.
06/18 příspěvek Suk N
2337 Export dat z tabulky
06/18 příspěvek Suk N
2336 IQ sestavy - Uživatelské filtry
06/18 příspěvek Suk N
2335 Práce s daty v tabulce
06/18 příspěvek Suk N
2332 IQ sestavy - Opis dat - popis a nastavení
06/18 příspěvek Suk N
2331 Mechanizace 2 - Prohlížení dat evidence
06/18 příspěvek Prosecký N
2330 Mechanizace 2 - Pořízení dat evidence (ruční)
06/18 příspěvek Prosecký N
2329 Import ISDOC - import do závazků
06/18 příspěvek Suk N
2328 Import ISDOC - nastavení importní aplikace
06/18 příspěvek Suk N
2327 GDPR - poskytování technické podpory v souladu se směrnicí EU
06/18 příspěvek Suk N
2326 GDPR - možnosti nastavení ve WinFASu
06/18 příspěvek Suk N
2325 Přímé použití zálohy z Obchodníka
Použití vydané zálohy při ukládání faktury
06/18 příspěvek Kalasová N
2324 Mechanizace 2 - Nastavení
06/18 příspěvek Prosecký N
2323 Změna indentifikátoru klienta - vyživované osoby
06/18 příspěvek
Postup
Mzdy a personalist
Pavelková N
2321 Shromažďovací střediska - Generování vah odběratel a dodavatel
05/18 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
2320 Možnost volby tisku adres na dokladu
adresa pro přepravu, doručovací adresa
05/18 příspěvek Smrčková N
2319 Číselník zakázaných souvztažností
05/18 příspěvek Dušek N
2318 Nastavení použití záloh na šabloně závazky/pohledávky
Nastavení nabízení použití záloh na šabloně závazky/pohledávky
06/18 příspěvek Kocourková N
2317 Obchodník- nastavení použití úhrad a záloh na šabloně
Nastavení použití úhradového okna či úřímého použití zálohy při ukládání dokladu
06/18 příspěvek Kalasová N
2315 Podpora - pravidla pro odesílání požadavků
05/18 příspěvek Suk N
2314 Hledání serveru podle zadané IP adresy
05/18 příspěvek Suk N
2313 Hromadné importy (*9933)
hromadné importy, typy importů
05/18 příspěvek Major N
2312 Kreditní informace - CRIBIS
Popis služby a způsobu nastavení
05/18 příspěvek Suk N
2311 Delegovaná správa přístupových práv
Postup popisuje nastavení organizačních jednotek, zařazení uživatelů a přidělení delegované správce práv.
04/18 příspěvek Suk N
2310 Prodej za výkupní cenu zaokrouhlenou na více jak 3 desetinná místa
04/18 příspěvek Suk N
2309 Skonto ke dni v IQ saldokonto
Postup nastavení sestavy se simulací výpočtu částky předpisu pro vybraný den.
04/18 příspěvek Suk N
2308 Omezení práv na věty v číselníku - podrobné nastavení číselníků
Přístupová práva na konkrétní číselníky / podmnožiny
04/18 příspěvek Dušek N
2307 Typy importu feedů
import feedu, import položek, dodavatelský katalog
04/18 příspěvek Major N
2306 Pořízení položky z feedu
import feedu, import položek, dodavatelský katalog
04/18 příspěvek Major N
2305 Provedení importu
import feedu, import položek, dodavatelský katalog
04/18 příspěvek Major N
2304 Nastavení nástroje pro import
import feedu, import položek, dodavatelský katalog
04/18 příspěvek Major N
2303 Nástroj pro import z feedu
import feedu, import položek, dodavatelský katalog
04/18 příspěvek Major N
2302 Import z dodavatelských katalogů
import feedu, import položek, dodavatelský katalog
04/18 příspěvek Major N
2301 Automatické odesílání sestav z příkazového řádku
04/18 příspěvek Suk N
2300 Rozcestník - Sestavy
04/18 příspěvek Suk N
2299 Omezení práv na věty v číselníku - nastavení práv
04/18 příspěvek Suk N
2297 Omezení funkčnosti webu
03/18 příspěvek Wolker N
2296 Vytvoření nové inventury majetku
Založení nové inventury majetku
03/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2295 Půdní bloky - Import z LPISu - Postup
03/18 příspěvek
Agroevidence
Postup
Prosecký N
2294 Půdní bloky - Import z LPISu - Nastavení
03/18 příspěvek
Postup
Agroevidence
Prosecký N
2293 Export dokladů - podporované formáty
Seznam formátů podporovaných pro export dokladů z WinFASu
03/18 příspěvek Suk N
2291 Zootechnická evidence: Odběry sperma
03/18 příspěvek Prosecký N
2290 Nastavení exportů přes číselníku *215
Postup nastavení exportů do různých formátů podporovaných číselník *215 Exporty (EDI
03/18 příspěvek Suk N
2289 Kopírování položek
Kopírování položek v aplikaci *8718
05/18 příspěvek
Moduly
Smrčková N
2288 Pořízení zásobových dokladů
04/18 příspěvek
Moduly
Synková N
2286 Možnosti volby zobrazení účtů hlavní knihy pro společnosti v holdingu
03/18 příspěvek Dušek N
2285 Podpora - test
03/18 příspěvek Starý N
2284 Vykázání zůstatku dle podílové účasti
03/18 příspěvek Dušek N
2283 Rozcestník - Exporty a importy dokladů
03/18 příspěvek Suk N
2282 EDI INHOUSE - předání jiného GLN, než je na vybrané adrese
03/18 příspěvek Suk N
2280 Aplikace *1197 Mobilní inventury majetku
Mobilní inventury majetku
03/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2279 Nastavení nového druhu pohybu majetku
Nový druh pohybu majetku
03/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2278 Založení nového skladu - stručný návod
04/18 příspěvek
Moduly
Postup
Major N
2277 Mazání majetku
Nevratné mazání majetku
03/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2276 Pořízení majetku s dotací
04/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2275 Popis aplikace Příjem/Výdej
04/18 příspěvek Major N
2274 Mazání dokladů
Jednotné i hromadné mazání dokladů ze zásob
02/18 příspěvek Smrčková N
2272 Zpětné pořízení po MAJ2F
Zpětné pořízení pohybu po provedení finálního převodu
04/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2271 Zvířata - Čtečky QR a čárových kódů
02/18 příspěvek
Postup
Zvířata
Prosecký N
2270 Mechanizace - Počítání fůr
02/18 příspěvek
Postup
Mechanizace
Prosecký N
2267 GDPR - informace o vývoji GDPR ve WinFASu (2018)
02/18 příspěvek Suk N
2266 Chybové hlášky v konektoru
02/18 příspěvek Smrčková N
2265 Slučování majetků
Sloučení více majetků do jednoho
06/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2263 Variantní položky
variantnost položek, více položek jedna položka na webu
02/18 příspěvek Major N
2261 Zrušení zaúčtování u jednoho majetku
Zrušení zaúčtování u jedné položky
04/18 příspěvek
Kontrola majetku n
Zemenová N
2259 Náhradní plnění - odběratel
Náhradní plnění - evidence odběratele
01/18 příspěvek Kalasová N
2258 Rozcestník - náhradní plnění
Náhradní plnění
01/18 příspěvek Kalasová N
2257 Rozcestník - Podmnožiny
01/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2256 Rozcestník - Změna ceny
Změna ceny, Změna ceny u DKP
01/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2255 Změna ceny DKP
Změna ceny u DKP
03/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2254 podporujeme Canisterapii p. Mašterové
01/18 příspěvek Wolker N
2252 Plnění záhlaví a zápatí výkazů z firemních údajů
Které údaje z WinFASu se plní do záhlaví a zápatí zákonných výkazů
01/18 příspěvek Šantrůček N
2251 Omezený provoz TP mezi svátky
12/17 příspěvek Smrčková N
2250 Chybová hláška EET - Certifikát není dostupný
Chyba EET - certifikát není dostupný !!!
12/17 příspěvek
EET ve WinFAS
Kocourková N
2246 Náhradní plnění- dodavatel
Generování dokladů do souboru CSV
01/18 příspěvek Kalasová N
2245 Změna ceny
Změna pořizovací ceny majetku
03/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2244 Ověřování v Active Directory
Přístupová práva - Postup nastavení ověřování účtů pomoci Active Directory
12/17 příspěvek Suk N
2243 Shromažďovací střediska - Opravy dat vybraných zvířat
05/18 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
2242 Rozcestník - Přístupová práva
12/17 příspěvek Suk N
2241 Integrované přihlášení
Přístupová práva - Postup nastavení příhlášení do WinFASu pomocí účtu Widnows.
12/17 příspěvek Suk N
2238 Pomohli jsme se statistickým šetřením
12/17 příspěvek Smrčková N
2237 Vouchery v zásobách (nové řešení)
Jak řešit nabití a čerpání voucherů v zásobách.
11/17 příspěvek Major N
2236 Kontrola majetku na účetnictví
04/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2235 Centrální manažer - nastavení vzhledu
Popis možností úprav vzhledu okna.
11/17 příspěvek Suk N
2234 Rozcestník - Číselníky
Číselníky
12/17 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2232 Nedostupnost TP
11/17 příspěvek Smrčková N
2231 Rozcestník - Tvorba účtů
Rozcestník tvorby účtů
12/17 příspěvek
Majetek
Zemenová N
2230 Tvorba účtů - obecný návod
Tvorba účtů
03/18 příspěvek
Účetnictví
Suk N
2223 Popis obecného FEEDu pro WinFas
Popis elementů XML
10/17 příspěvek Zdražil N
2221 Pracovní pozice - produktový manažer
09/17 příspěvek Suk N
2220 Exporty dokladů pro přepravní společnosti
09/17 příspěvek
Nastavení
Řízení zásob
Major N
2219 Mechanizace - PHM - Import z Protank Dynamics
09/17 příspěvek
Mechanizace
Prosecký N
2218 Kódy EAN dle dodavatele/odběratele
postup nastavení kódů EAN
09/17 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
2214 Kontaktní údaje na dokladu
Kontaktní údaje spojené zejména s dokladem (mimo číselník klientů)
02/18 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
2213 Značení položek
Značení položek - nastavení odběratelských čísel a názvů u položek
08/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
2212 Ceník_*8735
Popis funkčnosti aplikace *8735_Ceník
08/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
2211 S WinFASem opět do Opařan
Polní výstava v Opařanech
08/17 příspěvek Smrčková N
2209 Odesílání faktur jako příloha v e-mailu v PDF
08/17 příspěvek Pavelková N
2203 Plány
zadání plánu do systému WinFas
02/18 příspěvek Šantrůček N
2200 Import nákladových cen v aplikaci *8741_Dodavatelé/Odběratelé
Import nákladových cen z excelu (z Clipboardu) pomocí apliakce *8741-Dodavatelé/Odběratelé
08/17 příspěvek
Postup
Řízení zásob
Major N
2199 Pořízení seznamu více půdních bloků u práce
08/17 příspěvek
Postup
Mzdy a personalist
Pavelková N
2198 Zápis počátečního stavu hektarů
PS hektarů pro rozpuštění hnojení, režií RV
08/17 příspěvek Kalasová N
2197 Mechanizace - Ruční pořízení jizd
08/17 příspěvek Prosecký N
2196 Mechanizace - Předání dat do mezd
01/18 příspěvek Prosecký N
2195 Rozcestník - Klíče
01/18 příspěvek Kalasová N
2194 Kombinace klíčů pro nové období- import z Excelu
Hromadné naimportování údaje kombinace klíčů pro nové období
08/17 příspěvek Kalasová N
2192 Změna struktury kombinace klíčů při převodu na nový rok
Kombinace klíčů pro nové období
10/17 příspěvek Kalasová N
2191 Mechanizace - GPS - Odsouhlasení dat GPS
08/17 příspěvek
Postup
Mechanizace
Prosecký N
2190 Mechanizace - GPS - Komunikace s Webdispečinkem
08/17 příspěvek
Mechanizace
Postup
Prosecký N
2187 Mechanizace - GPS - Nastavení agendy
08/17 příspěvek
Postup
Mechanizace
Prosecký N
2185 Mechanizace - Prohlížení dat
08/17 příspěvek
Mechanizace
Postup
Prosecký N
2184 Vrácení platby - úhrady
Vrácení úhrady dokladu v bance i pokladně
08/17 příspěvek Kocourková N
2183 Technologická spolupráce Bartech a WinFAS
08/17 příspěvek Smrčková N
2182 Shromažďovací střediska - Pořízení dat evidence
05/18 příspěvek
Zvířata
Prosecký N
2181 Shromažďovací střediska - Prohlížení dat evidence
05/18 příspěvek
Zvířata
Prosecký N
2180 Shromažďovací střediska - Nastavení evidence
05/18 příspěvek
Zvířata
Prosecký N
2179 Shromažďovací střediska - Rozcestník
05/18 příspěvek
Zvířata
Prosecký N
2178 Doprodej
Doprodej položek, které se již nebudou objednávat či nakupovat
07/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
2177 Opakovaný převod zásob - režim C a D
Opakovaný převod firmy v oblasti zásob do nového roku - režim C a D
03/18 příspěvek Major N
2176 Prvotní převod zásob - režim A
Prvotní převod firmy do nového roku - režim A
01/18 příspěvek Major N
2175 Převod firmy: Nová firma a pomocná firma
Převod firmy do nového roku: Nová firma a pomocná mezifirma
07/17 příspěvek Major N
2174 Převod firmy: Stará firma
Převod firmy do nového roku: Stará firma
11/17 příspěvek Smrčková N
2169 Nastavení cen v pořizování dokladů
Jak v pořízení dokladů nastavit různé druhy prodejních cen
07/17 příspěvek Major N
2168 Způsoby slevy
Příležitostné slevy a změna ceny
07/17 příspěvek Major N
2167 Pevná cena a způsob hledání ceny
Pevná cena a postup, jak hledat cenu v programu WinFAS
07/17 příspěvek Major N
2166 Cena ceníková (úroveň 5)
Prodejní cena = Cena ceníková (úroveň 5)
07/17 příspěvek Major N
2165 Cena položková (úroveň 4)
07/17 příspěvek Major N
2164 Prodejní cena = skladová cena + marže (úroveň 3)
07/17 příspěvek Major N
2163 Prodejní cena = skladová cena + přirážka skladu (úroveň 2)
07/17 příspěvek Major N
2162 Prodejní cena = Skladová cena (úroveň 1)
Prodejní cena = skladová cena (úroveň 1)
07/17 příspěvek Major N
2161 Cenotvorba - pojmy a možnosti
Pojmy pro centovorbu a výčet možností, jak cenu ve WinFASu tvořit
07/17 příspěvek Major N
2159 Agrobazar
08/17 příspěvek
Mechanizace
Prosecký N
2156 Možné chyby spojováku
Chyby, které mohou vzniknou při spojováku
06/17 příspěvek Major N
2155 Řešení nulové položky s penězi
Příklad řešení chyby nulové položky s penězi
06/17 příspěvek Major N
2154 Kontroly po spojováku
Kontroly zásob vhodné dělat po převodu dat do účetnictví
06/17 příspěvek Major N
2153 Spojovák ze zásob
Převod dat do účta
04/18 příspěvek Major N
2152 Kontroly po ocenění
Kontroly zásob po ocenění a před spojovákem
06/17 příspěvek Major N
2151 Ocenění položek
Postup ocenění položek zásob
04/18 příspěvek Major N
2150 Kontroly před oceněním
Kontroly zásob před oceněním položek
06/17 příspěvek Major N
2149 Stažení šablon z internetu
Šablony pro kontroly při převodu zásob do účetnicví
04/18 příspěvek Major N
2145 Šablona pro IQ z *8757
Tvorba šablony pro výběr IQ sestav v prohlížení dokladů
06/17 příspěvek Smrčková N
2144 Další údaje v *8757
Zobrazení dalších údajů v prohlížení dokladů
04/18 příspěvek Major N
2143 Zkratky v *8757
Význam zkratek v prohlížení dokladů
04/18 příspěvek Major N
2142 IQ sestavy z *8757
Možnost spouštění IQ sestav v prohlížení dokladů
06/17 příspěvek Major N
2141 Tlačítka v *8757
Seznam tlačítek a jejich funkcí v *8757
04/18 příspěvek Major N
2140 Výběr/filtr dokladů
Hledání dokladů v *8757
06/17 příspěvek Major N
2138 Sériové číslo
Nastavení a pořizování dokladů se sériovým číslem
07/17 příspěvek Major N
2137 Výdej šarže automaticky
Výdej - automatický výběr šarží
07/17 příspěvek Major N
2136 Zobrazení šarže v IQ
Možnosti zobrazení šarže v IQ sestavách
07/17 příspěvek Major N
2135 Šarže - nastavení a pořizování dokladů
Jak nastavit šarži a pořídit doklad
07/17 příspěvek Major N
2133 Výmaz položek
Výmaz položek z číselníku *8718
01/18 příspěvek Major N
2132 Záložka stav
Nadefinování záložky pro stav v *8718
01/18 příspěvek Major N
2131 Možnosti nastavení *8718
Možná nastavení v aplikaci *8718
01/18 příspěvek Major N
2130 Číselník položek *8718
Popis číselníku položek
04/18 příspěvek Major N
2128 Vymazání nepoužívaných položek
Redukce skladových zásob - výmaz položek bez stavu a pohybu
06/17 příspěvek Major N
2127 Hledání WinFAS server podle pevné IP adresy
Postup nastavení stanice tak, aby hledala server podle jeho IP adresy.
06/17 příspěvek Suk N
2126 Propojení WinFASu s e-shopem
Konektor pro e-shop
06/17 příspěvek Smrčková N
2125 Kontrolní sestava exportovaných dat
Kontrolní IQ sestava dat vyexportovaných na e-shop
06/17 příspěvek Smrčková N
2124 Zpracování objednávky v RZ
Zpracování objednávky z e-shopu v řízení zásob
06/17 příspěvek Smrčková N
2123 Autorizace objednávek
Autorizace objednávek z e-shopu
12/17 příspěvek Major N
2122 Logování
Logování a jeho nastevení
06/17 příspěvek Major N
2121 Aktualizace dat na e-shopu
Aktualizace dat na e-shopu z WinFASu na web
06/17 příspěvek Major N
2120 Parametry pro e-shop
Nadefinování parametrů pro e-shop
06/18 příspěvek Major N
2119 Aplikaci *8776 Konektor pro e-shop
Stručný popis aplikace
06/17 příspěvek Smrčková N
2118 Jazyk webu
Jazyk webových stránek a překlady
11/17 příspěvek Major N
2117 Měrné jednotky na e-shopu
Více než jedna měrná jednotka pro e-shop
06/17 příspěvek Major N
2116 Informace o produktu
Popis, parametry, čárové kódy a související produkty na e-shopu
02/18 příspěvek Major N
2115 Multimédia pro e-shop
Multimédia (obrázky a soubory) na e-shopu
06/17 příspěvek Major N
2114 Kategorie zboží
Kategorie zboží na e-shopu
01/18 příspěvek Major N
2113 Konektor pro e-shop - definice
Co je to konektor pro e-shop
06/17 příspěvek Major N
2112 Cenová politika na e-shopu
Ceny zboží, měna a kurz na e-shopu
06/17 příspěvek Major N
2111 Klienti e-shop
Klienti z e-shopu
02/18 příspěvek Major N
2110 Zobrazení položek na webu
Konektor pro e-shop - zobrazení položek na webu
06/17 příspěvek Major N
2109 Export sestavy do PDF
06/17 příspěvek Suk N
2108 Konektor pro e-shop
Napojení WinFASu na e-shop
05/18 příspěvek Major N
2106 IQ sestavy - použití přednastavené sestavy
06/17 příspěvek Suk N
2102 Zahájení stavby nového sídla firmy
05/17 příspěvek Smrčková N
2101 Mechanizace - Zápůjčky strojů
05/17 příspěvek
Postup
Mechanizace
Prosecký N
2100 Kreditní informace - nastavení zdrojů
05/17 příspěvek Suk N
2098 EET na faktuře
Možnost zasílání EET přímo z faktur vytvořených v obchodníkovi *210
05/17 příspěvek Kalasová N
2094 Kreditní informace - ověřování spolehlivosti klientů
Nastavení, aktualizace a způsob použití.
05/17 příspěvek Suk N
2092 Porovnání saldokonta na účetnictví
IQ účto x saldo
05/18 příspěvek Kalasová N
2090 Měsíční odsouhlasení DPH x Kontrolní hlášení
Kontrola DPH na Kontrolní hlášení (KH) daného měsíce
05/17 příspěvek Kalasová N
2082 Zablokování klienta / adresy klienta
Postup se používá u klientů, na které jsou pořízené doklady a nejdou vám tedy vymazat běžným způsobem.
05/17 příspěvek Suk N
2081 PAP - pomocný analytický přehled - zaklientování počátečních stavů
Zaklientování počátečních stavů pro pomocný analytický přehled
05/17 příspěvek Kocourková N
2070 Vytvoření předpisu pro úhradu DPH finančnímu úřadu
Vytvoření předpisu úhrady platby DPH
05/17 příspěvek Kalasová N
2068 IQ přístupová práva
Sestava s přehledem práv na aplikace, sestavy a licenční uzly
05/17 příspěvek Suk N
2067 Školení - zatřiďování majetku a služeb
Veřejné školení z oblasti majetku
05/17 příspěvek Smrčková N
2064 Mechanizace - Číselník: Povolené VO pro stroje (*5810)
Mechanizace - Číselník: Povolené výrobní operace pro stroje
05/17 příspěvek
Mechanizace
Nastavení
Prosecký N
2063 Kopírování šablon mezi databázemi
04/17 příspěvek Suk N
2060 Modelace cen pohybů
07/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
2059 Rostlinná výroba - Data portálu farmáře
Stahování dat číselníků Portálu farmáře
04/17 příspěvek
Postup
ZRUŠENO - Prezenta
Prosecký N
2058 Školení jaro 2017
Školení ve WinFASu
04/17 příspěvek Smrčková N
2056 Pokladna - párování úhrad a vrácení platby
Párování dokladů v pokladně, vrácení platby, přeplatku
03/17 příspěvek
Finanční modul
Kocourková N
2055 Kontroly číselníku klientů
03/17 příspěvek Suk N
2054 Tisk vystavené faktury s QR kódem
Pro rychlou platbu přes mobil nebo načtení do účetního programu.
03/17 příspěvek
Nastavení
Fakturace (Obchodn
Postup
Suk N
2053 Rozcestník - Přílohy a multimédia
03/17 příspěvek Suk N
2052 Rozcestník - Kalkulace
03/17 příspěvek Kalasová N
2051 Rozcestník - Zaúčtování
zaúčtování dokladů, klíčování, spojovácí soubory z ostatních agend
05/18 příspěvek Šantrůček N
2050 Rozcestník - Výstupy a kontroly dat účetnictví
Výstupy a kontroly účetnictví
03/18 příspěvek Kalasová N
2049 Rozcestník - Ekonomický plán
Plány - rozcestník nastavení, zaúčtování
08/17 příspěvek Šantrůček N
2048 Rozcestník - Příspěvkové organizace
rozcestník příspěvkových organizací
05/17 příspěvek Kocourková N
2047 Zobrazení dat spadajících do EET před odesláním
Před uložením dokladu proběhne otevřením tabulky s údaji zasílanými do EET
03/17 příspěvek Kalasová N
2046 Nastavení nové kalkulace
03/17 příspěvek Kalasová N
2045 Rozcestník - Režie, nedokončená výroba
08/17 příspěvek Kalasová N
2044 Rozcestník - Výkazy
Rozcestník modulu Výkazy
03/18 příspěvek Šantrůček N
2043 Rozcestník - Šablony a DUPy (nastavování)
03/17 příspěvek Suk N
2042 Rozcestník - Akcie
Rozcestník modulu Akcie
03/17 příspěvek Suk N
2041 Rozcestník - Základy ovládání
Rozcestník s popisy základů ovládání programu
03/17 příspěvek Suk N
2035 Změna lokálního WinFASu na síťový
Postup přeinstalace WInFASu z lokálního na síťový (pro stanice i pro server)
03/17 příspěvek Suk N
2034 Rozcestník - Klienti
Rozcestník návodům pro číselník klientů a související nastavení
03/17 příspěvek Suk N
2033 Rozcestník - Správa WinFASu
Rozcestník s podrobnýmy postupy pro správu WinFASu, instalaci, aktualizace, archivace a další
03/17 příspěvek Suk N
2031 Mechanizace - Nastavení
08/17 příspěvek
Nastavení
Mechanizace
Prosecký N
2030 EET - dopravci
Tržby přijaté prostřednictvím dopravců
02/17 příspěvek Smrčková N
2029 Rozcestník - Pentální účetnictví
Rozcestník návodů a příkladů pro Pentální účetnictví ve WinFASu
02/17 příspěvek Šantrůček N
2027 Rozcestník - Mechanizace
02/18 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
2026 Rozcestník - Finanční modul
Rozcestník návodů pro Finanční modul
02/17 příspěvek Suk N
2025 Rozcestník - Mzdové práce
Rozcestník - Mzdové práce (vnitro mzdy)
02/17 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
2024 Rozcestník - Obchodník (Fakturace)
Rozcestník návodů pro modul Obchodník (Fakturace)
02/17 příspěvek Suk N
2023 Rozcestník - Výroba
02/17 příspěvek Major N
2021 Změna cen položek
Hromadná změna prodejních cen položek v aplikaci *8754
03/18 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
2020 Hlavní rozcestník - moduly WinFASu
Hlavní rozcestník pro nápovědu k modulům IS WinFAS.
06/18 příspěvek
Podpora
Šantrůček N
2012 SICK DAYS (osobní překážky)
02/17 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
2003 Kombinace certifikátů a provozoven
Všechny možné kombinace certifikátů a provozoven a jejich možnosti nastavení
01/17 příspěvek Smrčková N
2002 Registrace PC k provozovně
Postup registrace PC k jednotlivým provozovnám
01/17 příspěvek Smrčková N
2001 Nahrání certifikátu
Možnosti nahrání certifikátu pro EET ve WinFAS
01/17 příspěvek Smrčková N
2000 Pohyby zvířat - Přecenění pohybů
Přecenění pohybů
01/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1998 EET v účetnictví - pokladna - platby kartou
01/17 příspěvek
Postup
Finanční modul
Kocourková N
1997 Vypůjčovna - výpočet úroků
12/16 příspěvek Kocourková N
1996 PF 2017
PF 2017 od Organizační kanceláře
12/16 příspěvek Smrčková N
1993 Zelená nafta - vytvoření přiznání k vratce spotřební daně
12/16 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1992 Zelená nafta - nastavení číselníků, šablon
zelená nafta
12/16 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1991 Aktuality na webu - Skalský dvůr 2016
Přehled prezentací a fotografie ze školení.
12/16 příspěvek Suk N
1989 Zásoby: podmínky v nastavení
Co je nutné mít nastavené v šabloně dokladů pro kontrolu EET.
05/17 příspěvek Smrčková N
1987 Opravy a storna dokladů s EET v zásobách
Jak opravovat evidované doklady v zásobách
11/16 příspěvek Smrčková N
1986 EET - chybí služba stunnel (Windows Vista, Windows XP)
Postup jak vyřešit chybovou hlášku o chybějící službě stunnel na starých operačních systémech.
11/16 příspěvek Suk N
1985 Pozvánka - školení na Skalském dvoře 2016
Pozvánka na školení
11/16 příspěvek Smrčková N
1983 Kontrolní sestavy EET
IQ_EET jako kontrolní sestava
11/16 příspěvek Smrčková N
1981 Vouchery v zásobách (původní řešení)
V jakých případech je nutné z důvodu EET využívat peněžní šuplíky. Co si nastavit, jak s nimi pracovat pro účely EET.
11/17 příspěvek Smrčková N
1980 EET v účetnictví - pokladna - opravy
EET v účetnictví - oprava pokladního dokladu zahrnutého v EET
11/16 příspěvek
Finanční modul
Kocourková N
1979 EET v zásobách
Fungování evidence tržeb v zásobách, prodejka za hotové, aplikace *8720 a EET
11/16 příspěvek Smrčková N
1978 EET v účetnictví - pokladna: poukázky - vouchery, e-peněženky
EET v účetnictví - pokladna: poukázky - vouchery, e-peněženky - nabití a čerpání
11/16 příspěvek
Finanční modul
Postup
Kocourková N
1977 EET v účetnictví - pokladna - storno
EET v účetnictví - storno pokladního dokladu zahrnutého v EET
05/18 příspěvek
Finanční modul
Postup
Kocourková N
1976 Dodatečné odeslání
Popis dodatečného odeslání údajů o evidované tržbě
11/16 příspěvek Smrčková N
1975 EET v účetnictví - pokladna - příjmové doklady
pořízení dokladů spadajících do elektronické evidence tržeb -EET
05/17 příspěvek
Finanční modul
Postup
Kocourková N
1974 Zastupování a pověření - příklady situací
Příklady možných situací zastupování a pověřování k EET
01/17 příspěvek Smrčková N
1973 Číselník provozoven
Přidání nové provozovny a potřebné údaje
01/17 příspěvek Smrčková N
1972 Prvotní nadefinování EET
Nastavení firemní věty a číselníku provozoven
02/17 příspěvek
Finanční modul
Řízení zásob
Smrčková N
1971 Nastavení EET provozovny na pokladní knize
02/17 příspěvek
Nastavení
Finanční modul
Kocourková N
1969 Omezení provozu dne 10. 11. 2016
Z důvodu plánovaného výpadku elektrické energie dojde k omezení provozu technické podporu a kdouových služeb WInFAS.
11/16 příspěvek Suk N
1968 Kontrola MAJ na UCE
Kontrola zaúčtovaných dat z majetku na účetnictví, tzn. s HK.
10/16 příspěvek Smejkalová, Svobodová N
1967 Rozcestník - EET ve WinFASu
Rozcestník k návodům na fungování EET ve WinFASu
05/17 příspěvek
Finanční modul
Řízení zásob
Suk N
1965 Nabídka - přenosný platební terminál EET
Na naší prodejně je možné si prohlednout a zakoupit přenosný platební terminál ELZAB K10 WIFI. Jednorázová cena, žádný paušál.
10/16 příspěvek Suk N
1962 EDT - Vyřazení náhradních zvířat - postup
10/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1959 Šarže
Šarže v zásobách, nastavení a pořizování
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1956 Oceňování zásob
Definice, principy a postupy oceňování zásob ve WinFASu
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1953 Zvířata - Automatické změny kategorií - Pořízení
10/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1952 Zvířata - Automatické změny kategorií - Nastavení
10/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1951 Automatické odesílání sestav pomocí Plánovače akcí
Postup nastavení *9910 Plánovač akcí pro automatické rozesílání IQ sestav
10/16 příspěvek Suk N
1950 Rozcestník - Nastavení operačních systémů pro práci s WinFASem
Rozcestník s návody k nastavení operačních systémů pro bezproblémovou spolupráci s WinFASem
10/16 příspěvek Suk N
1949 Odpojování databáze při přechodu do režimu spánku (Windows 8 a 10)
Řešení situace, kdy se po přechodu počítače do režimu spánku odpojí databáze WinFAS a po spuštění počítače již není možné spojení navázat.
10/16 příspěvek Suk N
1948 Problémy s připojením k systémové databázi (Windows 10)
Postup nastavení možností napájení
10/16 příspěvek Suk N
1943 ÚE - Certifikát pro vedení stájováho registru běžců
09/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1940 Podání EET bude možné ve WinFASu testovat od 1. listopadu
-
09/16 příspěvek Smrčková N
1937 Zelená nafta – číselník pro spotřební daň
09/16 příspěvek
Postup
Mzdy a personalist
Pavelková N
1936 Ukončení platnosti již nepoužívané práce ve výrobní operaci
09/16 příspěvek
Postup
Mzdy a personalist
Pavelková N
1935 Přehled o platbě zdravotního pojištění
09/16 příspěvek
Postup
Mzdy a personalist
Pavelková N
1934 Rozcestník - cizí měna
Rozcestník návodů týkající se cizí měny, kurzových rozdílů a ocenění měny
03/17 příspěvek Kalasová N
1931 Daňový doklad - rozpis více zálohových plateb na jeden doklad
09/16 příspěvek
Finanční modul
Kocourková N
1930 Zvířata - ÚE - Ruční hlášení
09/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1929 Evidence zvířat - Přečíslování vyřazených prasat a jejich DMZ
Přečíslování vyřazených prasat a jejich DMZ
08/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1921 Storno dokladu
storno dokladu - smazání účtování, úhrady, dokladu
08/16 příspěvek
Účetnictví
Kocourková N
1920 Posun DPH na přelomu roku pro nově najíždějící firmy na WinFAS
Posun DPH na přelomu roku pro najíždějící firmy na WinFAS
02/17 příspěvek
ZRUŠENO - DPH
Kalasová N
1919 Slevy na faktuře v modulu obchodník (celková, za položku, za měrnou jednotku)
sleva selvy faktura faktury ofakturace obchodník přirážka přirážky celková sleva sleva za položku sleva za měrnou jednotku
08/16 příspěvek Suk N
1918 Odeslání podání přes EPO
Odeslání podání přes EPO - elektronická podání pro daňovou správu
08/16 příspěvek Kocourková N
1917 Odeslání podání přes datovou schránku
postup odeslání přes datovou schránku
08/16 příspěvek Kocourková N
1916 Povolení kódu DPH k pořízení
nastavení kódů DPH, aby se nabízely k pořízení
08/16 příspěvek
Účetnictví
ZRUŠENO - DPH
Kocourková N
1912 Návod na používání TinyMCE (WYSIWYG editor)
Návod na používání editoru, který slouží k tvorbě a úpravě článků na webu crm
08/16 příspěvek Starý N
1911 Exekuce z částky včetně daňového bonusu
Exekuce včetně daňového bonusu, u jednoho zaměstnance
08/16 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1910 Exekuce na daňový bobus
Exekuce na daňový bonus
08/16 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1907 Zvířata v majetku - Klasifikace pro drobné majetky zvířat
08/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1906 Položky ZVS
Zakládání, změny a práce s položkami v zásobách
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1903 Agroevidence - Sestavy
07/16 příspěvek Prosecký N
1902 Půdní bloky - Prohlížení dat
07/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1901 Půdní bloky - Import z LPISu
03/18 příspěvek
Postup
Prosecký N
1900 Osevní plány - Prohlížení dat
06/16 příspěvek
Agroevidence
Postup
Prosecký N
1899 Osevní plány - Nastavení číselnílků
05/17 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1898 EDT - Kontroly pořízených změn
06/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1897 Export faktur do ISDOC
Postup exportu faktur z modulu Ocbhodník do formátu ISDOC.
06/16 příspěvek
Fakturace (Obchodn
Postup
Suk N
1896 Rozklíčování mezd podle klíčů/zakázek
Rozklíčování vybraného druhu mzdy podle klíčů/zakázek u odpracované doby
06/16 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1892 WinFAS na regionálních zemědělských výstavách (2016)
Navštivte náš stánek na regionální výstavě a můžete vyhrát pivní speciál.
05/16 příspěvek Suk N
1891 Výmaz pořízených mezd v období
05/16 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1887 Vratky a záměny
Vrácení zboží na sklad a záměny položek
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1885 IQ Deník RZ - DVĚ MJ
dvě měrné jednotky na položce
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1884 Párování příjmových dokladů
Párování příjemek na závazkové faktury
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1883 Sklady
Tvorba skladů a jejich závislostí
01/18 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1881 Evidence dotačních titulů upravena dle metodiky 2016
05/16 příspěvek Prosecký N
1880 Změna technické podpory Účetního modulu
05/16 příspěvek Suk N
1879 EDT - Svod deklarovaných zvířat (výstavy)
05/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1878 Půdní bloky - Pořízení
04/16 příspěvek
Postup
ZRUŠENO - Prezenta
Prosecký N
1877 Půdní bloky - Nastavení číselníků
04/16 příspěvek
Postup
ZRUŠENO - Prezenta
Prosecký N
1876 Nabídka práce - programátor
Specifikace pracovní nabídky pro nového zaměstnance
04/16 příspěvek Suk N
1875 Nabídka práce - odborný konzultant
Specifikace pracovní nabídky pro nového zaměstnance
04/16 příspěvek Suk N
1874 WinFAS na veletrhu TechAgro 2016!
report z TechAgra
04/16 příspěvek Smrčková N
1872 Export do účetnictví - OBCHODNÍK
04/16 příspěvek
Pozemky
Postup
Svobodová N
1871 Číselníky POZEMKY
Číselníky - Evidence pozemků *4098
03/17 příspěvek
Pozemky
Postup
Macková N
1870 VD - Prohlížení dat vážního deníku
04/16 příspěvek Prosecký N
1869 VD - Pořízení záznamů do vážního deníku
04/16 příspěvek
Postup
Prosecký N
1868 Rozcestník - Vážní deník (RV)
RV - Vážní deník
03/17 příspěvek
Postup
Prosecký N
1867 EOP - Osevní plány
04/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1866 Rozcestník - Evidence osevních plánů (RV)
Rozcestník - RV - Evidence osevních plánů
04/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1865 Rostlinná výroba
Rozcestník oborové agendy: Rostlinná výroba
04/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1864 EOP - Půdní bloky
03/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1862 Půdní bloky - Rozdělení půdních bloků (podbloky)
Půdní bloky - Rozdělení půdních bloků na menší části dle skutečných osevů plodin
04/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1859 Agroevidence - Opravy a mazání pracovních činností
03/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1858 Agroevidence - Hromadné pořízení pracovních činností
03/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1857 Agroevidence - Prohlížení záznamů
06/18 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1856 Klávesové zkratky - aplikace *1198
Klávesové zkratky pro rychlejší práci v aplikaci *1198 - Evidence majetku.
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Macková N
1855 Agroevidence - Pracovní operace - Sklizeň - hromadně
03/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1854 Agroevidence - Pracovní operace - Postřik - hromadně
03/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1853 Agroevidence - Pracovní operace - Osev - hromadně
03/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1852 Agroevidence - Pracovní operace - Hnojení - hromadně
03/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1850 Agroevidence - Pracovní operace - Příprava půdy - hromadně
03/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1849 Agroevidence - Pracovní operace - Sklizeň
03/16 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1848 Agroevidence - Pracovní operace - Postřik
03/16 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1847 Agroevidence - Pracovní operace - Osev
03/16 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1846 Agroevidence - Pracovní operace - Hnojení
03/16 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1845 Agroevidence - Pracovní operace - Příprava půdy
03/16 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1840 Prodlužování životnosti u majetku AGF
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Smejkalová, Svobodová N
1838 Převod / prodej zvířat na karanténu
01/18 příspěvek Prosecký N
1837 Převzetí dokladu protistrany do variabilního symbolu
Vzorec a popis funkčnosti
01/16 příspěvek Suk N
1836 Převod zvířat na výstavu
01/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1835 Vyskladnění stájí
01/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1834 Přehled tržeb a odvod peněz do pokladny
Generování přehledu tržeb ze zásob za určité období a odvod peněz do pokladny
02/18 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Smrčková N
1832 Výdej zvířat na zpracování
10/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1831 Pořízení majetku se dvěma maržemi
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Macková N
1830 Pořizování přírůstků prasat
01/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1829 Nákup prodaných zvířat
Nákup prodaných dospělých zvířat
01/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1828 Rozcestník - Pořízení majetku
Pořízení majetku
02/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
1826 Tvorba účtů (*8014) - Majetek
Návod pro nastavení tvorby účtů pro pokročilé uživatele
03/18 příspěvek
Majetek
Postup
Zemenová N
1819 Změna účtové osnovy pro podnikatele od 1.1.2016
12/15 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Postup
Dušek N
1818 Automatické přírůstky zvířat - Pořízení
Automatické přírůstky při uzávěrce krmných dnů - Pořízení
12/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1817 Automatické přírůstky zvířat
Automatické přírůstky při uzávěrce krmných dnů
12/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1816 Automatické přírůstky - Nastavení
Automatické přírůstky při uzávěrce krmných dnů - Nastavení
12/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1813 Osobitý režim (SK)
Osobitý režim = osobitná daň nároku a odvodu daně až ze zaplacení (SK)
06/17 příspěvek Kalasová N
1812 Individuální mazání provedených plateb pachtů
12/15 příspěvek
Postup
Pozemky
Svobodová N
1811 Hromadné mazání provedených plateb pachtů
12/15 příspěvek
Pozemky
Postup
Svobodová N
1810 Instalace PDF tiskárny ve Windows 10
Postup instalace PDF tiskárny.
12/15 příspěvek Suk N
1786 Rozdílová archivace
Postup použití rozdílové archivace databází v IS WinFAS.
11/15 příspěvek
O systému
Nastavení
Postup
Suk N
1785 Kontrolní hlášení dotazy a informace
09/16 příspěvek Kalasová N
1784 Kontrola integrity dat majetku
Kontrola integrity dat
03/18 příspěvek
Majetek
Postup
Zemenová N
1783 Technické zhodnocení na majetku s marží
11/15 příspěvek Svobodová N
1782 Agroevidence - Nastavení
06/18 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Prosecký N
1781 Agroevidence - Pořízení pracovních operací
Agroevidence - Pořízení pracovních operací (příprava půdy, hnojení, osev, aplikace POR a sklizeň)
03/16 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1780 Agroevidence - Pořízení osevních plánů
03/16 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1778 Technické zhodnocení a prodloužení životnosti
Technické zhodnocení a prodloužení životnosti
11/17 příspěvek
Postup
Majetek
Svobodová N
1776 Pořízení nové smlouvy
Pořízení nové smlouvy - Evidence parcel, LV, OS..
04/16 příspěvek
Pozemky
Postup
Svobodová N
1774 Rozcestník - Sestavy
Sestavy
03/18 příspěvek
Majetek
Postup
Zemenová N
1773 IQ kontrolní pohledy
Slouží ke kontrolním auditorským pohledům a ke kontrole majetku na účetnictví
03/18 příspěvek
Majetek
Postup
Zemenová N
1772 Opravy pohybů zvířat - ÚČTO zruš zaúčtování pohybu
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1771 Opravy pohybů zvířat - ÚE vyřaď věty hlášení
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1770 Opravy pohybů zvířat - Vyměň číslo
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1769 Opravy pohybů zvířat - Změň klienta
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1768 Opravy pohybů zvířat - Změň turnus
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1767 Spojovák zvířat: Chybí zaklíčování - v *8010 je vyžadováno
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1766 Opravy pohybů zvířat - Stornuj s rušícím hlášením ÚE
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1765 Opravy pohybů zvířat - Smaž pohyb
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1764 Opravy pohybů zvířat - Rozděl pohyb
10/15 příspěvek
Zvířata
Prosecký N
1763 Opravy pohybů zvířat - Uprav pohyb
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1762 Opravy pohybů zvířat - Rušení předání dat do dalších agend
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1761 Lze rozdělit pohyb, ve kterém jsou data předány do dalších agend bez nutnosti rušení?
10/15 příspěvek Prosecký N
1759 Výpočet výdejových cen zvířat
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1758 Kontrola licencí modulů WinFAS
Popis možností kontroly modulů dostupných ve vaší licenci a postup řešení nalezených nesrovnalostí.
10/15 příspěvek
O systému
Postup
Suk N
1757 Narozenému zvířeti nelze vybrat matka
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1756 Jak změnit počet zvířat na pohybu
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1755 Jak smazat číslo zvířete
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1754 IQ sestavy - multifiremní pohledy
Zobrazení výsledků IQ sestavy z více databází najednou. Vhodné u sestav jedné firmy za několik let, nebo pro holdingové společnosti.
09/15 příspěvek
O systému
Nastavení
Postup
Suk N
1753 Jak smazat/upravit pohyb, když jsou tlačítka neaktivní.
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1752 Zvířata - FAQ
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1751 IQ Zootechnická evidence
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1750 Exteriér zvířat - Prohlížení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1749 Exteriér zvířat - Pořízení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1748 Exteriér zvířat - Nastavení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1747 Exteriér zvířat
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1746 CRV - Import inseminací a připařovacího plánu
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1745 CRV - Nahlížení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1744 CRV - Nastavení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1743 Čísla zvířat - Číselníky
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1742 Sestavy modulu Zootechnická evidence
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1741 Číselníky modulu Zootechnická evidence
09/15 příspěvek
Zvířata
Prosecký N
1740 Turnusy - Sestavy
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1739 Turnusy - Pořízení dat evidence
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1738 Turnusy - postup nastavení datového skladu zásob
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1737 Turnusy - postup nastavení šablon zásob
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1735 Turnusy - Nastavení - zásoby
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1734 Turnusy - Nastavení - zvířata
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1732 Přirozená plemenitba - Reprodukce
Přirozená plemenitba - Reoprodukce
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1731 Přirozená plemenitba - Pořízení pohybů stád
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1730 Přirozená plemenitba - Nastavení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1729 Přirozená plemenitba - Prohlížení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1728 Speciální převod PSS
Speciální převod PSS provede znovu převod saldokonta
09/15 příspěvek Kalasová N
1724 IQ SQL - zakázkové sestavy ze scriptu
IQ SQL - zakázkové sestavy ze scriptu
09/15 příspěvek
O systému
Suk N
1723 Uzávěrky KD - Pořízení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1722 Uzávěrky KD - Nastavení
09/15 příspěvek
Zvířata
Prosecký N
1721 Účtování pohybů - Kontroly
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1720 Účtování pohybů - Rušení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1719 Účtování pohybů - Nastavení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1718 Import pohybů - Postup
11/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1717 Import pohybů - Formát CSV
Import pohybů - Obecný WF formát CSV
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1716 Import pohybů - Nastavení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1715 Rozcestník - Pohyby zvířat
Pohyby zvířat - rozcestník
02/18 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1713 Nemoci a opatření - Nastavení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1712 Nemoci a opatření - Pořízení
09/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1711 Nemoci a opatření - Prohlížení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1709 Reprodukce - Porod
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1708 Reprodukce - Diagnostika
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1707 Reprodukce - Inseminace
09/15 příspěvek
Zvířata
Prosecký N
1706 Reprodukce - Nastavení
09/15 příspěvek
Zvířata
Prosecký N
1705 Zjednodušené pořízení - Přírůstky
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1704 Zjednodušené pořízení - Převody a přeřazení
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1703 Zjednodušené pořízení - Výdaje
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1702 Zjednodušené pořízení - Příjmy
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1701 Zjednodušené pořízení - Narození
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1700 Ústřední evidence - Nastavení
09/15 příspěvek
Postup
Prosecký N
1699 Podmnožiny zvířat - Vytváření podmnožin
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1698 Podmnožiny zvířat - Číselníky podmnožin
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1697 Čísla zvířat - Přidání, úpravy a mazání čísel
Čísla zvířat - Přidání nových čísel, úpravy a mazání stávajících
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1696 Zvířata - Kontroly integrity
Čísla zvířat - Kontroly
12/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1695 Změna zařazení klíče ve stromu
Postup jak změnit změnit zařazení klíče ve stromu klíčů (např. přesunutí výkonu z jednoho střediska n druhé).
09/15 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Suk N
1694 Čísla zvířat - vyhledávání
09/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1692 Sestava - IQ Dotace
09/15 příspěvek Prosecký N
1691 Smluvní výkrm skotu
08/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1687 Opravy pohybů zvířat
10/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1686 Prohlížení pořízených pohybů zvířat
12/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1685 Pohyby zvířat - základní nastavení
08/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1684 Nastavení EDT
08/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1681 Stažení importních dat podopatření welfare
05/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1680 Změna přístupového hesla do WinFASu
Postup nastavení nového hesla pro přístup do WinFASu.
08/15 příspěvek
O systému
Nastavení
Suk N
1679 Pohyby zvířat - pořízení
02/18 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1678 Nastavení účtování v zásobách
Modul zásoby - nastavení účetnicví, tvorba účtů
12/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1677 Karta zvířete - prohlížení
08/15 příspěvek
Postup
Zvířata
Prosecký N
1676 Majetek_Zvířata - Opravy
08/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1675 Majetek_Zvířata - Kontroly
08/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1674 Majetek_Zvířata - Předání dat
04/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1673 Majetek_zvířata - Nastavení
04/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1672 Upozornění na vyřazení deklarovaného zvířete
08/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1671 Pořizování změn v evidenci dotačních titulů
10/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1670 Prohlížení dat dotačních titulů
07/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1669 Rozcestník - Evidence dotačních titulů
Evidence dotačních titulů
05/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1668 Duplicita bankovních účtů - jak odhalit a odstranit
Postup zjištění duplicitních bankovních účtů a jejich odstranění.
07/15 příspěvek
Finanční modul
Postup
Suk N
1667 Jak opravit datum narození zvířete
07/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1666 Jak opravit matku narozeného zvířete
07/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1665 Jak opravit číslo narozeného zvířete
07/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1664 IQ Reprodukce - Diagnostiky
07/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1663 IQ Reprodukce - Plánované termíny
07/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1662 IQ Reprodukce - Inseminace
07/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1661 IQ Reprodukce - Reprodukce
07/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1660 IQ Reprodukce - Matka
07/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1659 IQ Reprodukce
07/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1657 Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 2015 v Brně
07/15 příspěvek Pavelková N
1656 Cloud OK - odesílání WinFAS sestav e-mailem
Postup jak nastavit odesílání sestav z WinFASu na cloudu Organizační kanceláře.
07/15 příspěvek Suk N
1655 Kopírování majetku při pořízení
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1654 IQ Přirozená plemenitba
07/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1653 Prohlížení reprodukce (*3606)
07/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1652 Bankovní úvěry - jak nastavit
Postup dvou způsobů nastavení bankovních úvěrů do WinFASu
06/15 příspěvek
Finanční modul
Nastavení
Suk N
1650 Zakázání kombinace klíčů
Postup jak zakázat kombinaci klíčů tak, aby na ni nebylo možné pořídit data.
06/15 příspěvek
Základy ovládání
Nastavení
Suk N
1649 Konsolidace – úsporné vyloučení nákladů
Postup pro úsporné vyloučení přefakturace nákladů přímo při zaúčtování dokladu.
06/15 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
1648 Přidání nového klíče
Postup založení nového klíče do číselníku *2102 a jeho následné přidání do kombinací klíčů *2100.
06/15 příspěvek
Nastavení
Základy ovládání
Suk N
1647 Číselník automatického spárování bankovních výpisů
Popis nastavení číselníku automatického spárování banky *8401
06/15 příspěvek
Finanční modul
Nastavení
Suk N
1646 VÝSTAVA PLEMENNÉHO SKOTU a DEN TECHNIKY
05/15 příspěvek Pavelková N
1645 Pokladna - osoby pokladník / přijal / vydal
Evidování osob /zaměstnanců na pokladním dokladu. Jméno pokladníka, kdo peníze přijal a kdo je vydal.
05/15 příspěvek
Finanční modul
Postup
Suk N
1644 Import mezd ze souborů, externích systémů
05/15 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1641 Odložená daň - IFRS
Odložená čtvrtletní daň dle pokynů IFRS
10/15 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1640 Přenesená daňová povinnost
Přenesená daňová povinnost v zásobách
02/18 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1639 Kontrola příbuzenské plemenitby
05/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1637 Vytvoření nové kategorie zvířat
04/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1634 Co je třeba k vytvoření a zaktivnění nové stáje
04/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1633 Evidence prodejních cen ve zvířatech
04/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1632 Společnost Česká vejce, a.s.
Česká vejce
03/15 příspěvek Pavelková N
1631 Reprodukce - Embryotransfér
03/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1630 Převod zásob do účetnictví v kostce
Ocenění, spojovák a příslušné kontroly
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1629 Doplnění kontaktních údajů na fakturu
Postup jak nastavit zobrazení kontaktních údajů fakturanta na dokladu vystavené faktury.
03/15 příspěvek
Fakturace (Obchodn
Nastavení
Suk N
1628 Leasing IFRS - pouze CZ
01/18 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1627 Marže pro konsolidaci - IFRS
Marže pro konsolidaci
06/16 příspěvek
Majetek
Postup
Macková N
1626 Majetek k prodeji - IFRS
03/15 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1625 Investice do nemovitostí - IFRS
01/16 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1624 Export rozvahy a výsledovky do EPO a XML
Postup exportu rozvahy a výsledovky přes aplikaci *1098
01/17 příspěvek
Účetnictví
Účetní výkazy
Nastavení
Postup
Kalasová N
1623 IQ Pastevní deník
03/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1620 Ukončení období - Zvířata
02/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1619 Výběr čísel – hromadné výdeje zvířat
02/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1618 Hromadné pořízení pohybů zvířat
02/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1617 Cenové hladiny
Přiřazení cen k hladinám, prodejní ceny, slevy a nastavení
07/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1616 Automatické změny kategorií
02/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1615 Tiskopis: Průvodní list skotu - telete do 28 dnů věku
02/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1614 Tiskopis: Doplnění původů do ÚE
02/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1612 Kopírování dokladů
Postup jak vytvořit nový doklad okopírování stávajícího závazku.
01/15 příspěvek
Finanční modul
Účetnictví
Postup
Suk N
1611 Automatická tvorba příplatků u výrobní operace
01/15 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1610 Den otevřených dveří na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou
01/15 příspěvek Pavelková N
1609 Prodlužování životnosti u majetku
01/18 příspěvek
Majetek
Postup
Zemenová N
1608 Silniční daň z majetku
11/17 příspěvek
Postup
Majetek
Macková N
1607 Převázání klasifikací (Slovensko)
Převázání odpisových skupin a klasifikací
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1606 Opravy chyb výkazu ÚE dle chybníků: smaž x storno
01/15 příspěvek
Zvířata
Prosecký N
1605 Kontrola odeslaných dat - ÚE
01/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1604 Tisk zobrazeného výkazu ÚE
01/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1603 Aktualizace dat zvířat pomocí portálu farmáře
11/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1602 Slevy na vyživované osoby (děti) od roku 2015
01/15 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1600 Individuální vážení zvířat
Evidence individuálních vážení zvířat
02/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1599 Rozcestník - Speciality AGROFERT
Speciality pro AGROFERT
04/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
1598 Rozcestník - Pozemky
Rozcestník modulu Pozemky
03/17 příspěvek
Pozemky
Postup
Macková N
1597 Export daně z nemovitostí do elektronického souboru pro Finanční správu
01/15 příspěvek
Pozemky
Postup
Svobodová N
1596 Přechod na nové předání dat zvířat do majetku
01/18 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1595 Školení DPH a Daň ze závislé činnosti
01/15 příspěvek Pavelková N
1594 Zjednodušené pořízení pohybů pro zootechniky
02/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1593 Diagnostiky a porody zvířat po přirozené plemenitbě
01/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1574 IQ Čísla zvířat - Kontrola přeřazení do krav
12/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1570 Tiskopisy - zvířata
01/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1567 Setkání T+B chovatelů v České Třebové
11/14 příspěvek Pavelková N
1565 Kontrola PS zásob
Kontrola počátečních stavů zásob v kostce
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1563 Technologické spolupráce CRV a WinFAS
crv, winfas
11/14 příspěvek Nečas N
1562 Integrace modulu CRV
11/14 příspěvek Pavelková N
1561 Import pohybů zvířat - CSV
Nastavení a postup pořízení importu pohybů zvířat
11/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1560 Import z Farmsoftu
11/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1559 Prohlížeč sestav CRV
11/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1557 Vrácení dotace na dlouhodobý Majetek
10/14 příspěvek Pavelková N
1556 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1554 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek AGF
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1553 Využití IS WinFAS v cloudu nejenom pro účetní firmy
10/14 příspěvek Pavelková N
1551 CRM - Evidence potencionálních zákazníků - *3130
09/14 příspěvek Pavelková N
1550 Výstava Strakatého skotu
09/14 příspěvek Pavelková N
1549 Rozcestník - Řízení zásob
Řízení zásob - rozcestník
05/18 příspěvek Major N
1548 Založení nové databáze
Postup založení nové databáze do WinFASu
08/14 příspěvek Suk N
1547 Automatické zobrazení sestavy po pohybu TZ, změna ceny, změna údajů
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Švomová N
1545 Splátkový kalendář
Postup zápisu a účtování splátkového kalendáře
08/14 příspěvek
Finanční modul
Účetnictví
Postup
Popis okna (refere
Suk N
1544 Nemoci a opatření (*3613)
08/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1543 Číselník stád (*3617)
08/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1542 Likvidace nedoplatku záloh
Řešení zálohy, kdy zbývající nezaplacená část nebude nikdy doplacena.
08/14 příspěvek
Finanční modul
Postup
Suk N
1541 Vlastnosti exteriérů (*3615)
08/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1540 Číselník veterinárních opatření (*3612)
08/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1539 Číselník léků (*3611)
08/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1538 Číselník nemocí a opatření (*3610)
08/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1537 Důvody vyřazení (*3609)
Důvody vyřazení - číselník
08/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1536 Mobilní objednávkový systém
07/14 příspěvek Pavelková N
1535 Nasazení modulu MECHANIZACE do provozu
08/14 příspěvek Pavelková N
1534 Webové a webdesignerské služby
07/14 příspěvek Pavelková N
1533 Navázání spolupráce s firmou Conrad Electronic
Spolupráce s firmou Conrad
07/14 příspěvek Pavelková N
1531 Šifrování souborů
07/14 příspěvek Pavelková N
1530 Požadavky na kategorie skotu a výpočet dobytčích jednotek z pohledu vyhlášky 377/2013
07/14 příspěvek
Zvířata
Pavelková N
1529 Požadavky na kategorie skotu z pohledu vyhlášky 377/2013
Požadavky na kategorie skotu a výpočet dobytčích jednotek z pohledu vyhlášky 377/2013
07/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1528 Nastavení připojení k VPN pro Windows Vista
Postup nastavení připojení k VPN Organizační kanceláře. Jde o důležitý krok pro možnost využití cloudového řešení.
07/14 příspěvek
O systému
Nastavení
Suk N
1527 Nastavení připojení k VPN pro Windows 8
Postup nastavení připojení k VPN Organizační kanceláře. Jde o důležitý krok pro možnost využití cloudového řešení.
06/14 příspěvek
O systému
Nastavení
Suk N
1526 Nastavení připojení k VPN pro Windows 7
Postup nastavení připojení k VPN Organizační kanceláře. Jde o důležitý krok pro možnost využití cloudového řešení.
06/14 příspěvek
O systému
Nastavení
Suk N
1525 Proběhlé výstavy
Výstavy
06/14 příspěvek Pavelková N
1521 Doklady zúčtování a zaklíčování
06/14 příspěvek Pavelková N
1520 Způsoby aplikace hnojiv
06/14 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1519 Vlastnosti půdních bloků
06/14 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1518 Podmnožiny půdních bloků
06/14 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1517 Dotační programy
06/14 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1516 Číselník živin
06/14 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1515 Číselník hospodářských roků
06/14 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1514 Číselník čtverců
Číselník čtverců - Agroevidence
06/14 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1513 Škodlivé organismy
Škodlivé organismy - Agroevidence
06/14 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1512 Rozcestník - Číselníky agroevicence
06/14 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1511 Rozcestník - Agroevidence
03/16 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1510 Skupiny škodlivých organismů
06/14 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1508 Číselník hnojiv
06/14 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1507 Přesun WinFAS server z jednoho počítače na jiný
Postup jak přenést WinFAS server mezi počitači. Postup se většinou používá při výměně serveru za nový.
06/14 příspěvek
O systému
Suk N
1506 Zhodnocení akce - opékání prasete
06/14 příspěvek Pavelková N
1505 Číselník plodin
06/14 příspěvek
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1504 Smlouvy
Evidence smluv
05/14 příspěvek Pavelková N
1503 Zjednodušený převod na nový rok
Převod pro firmy, které mají pouze modul Majetek a není nutné vytvářet novou firmu pro nový rok. Práce probíhá kontinuálně v jedné databázi
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1500 Novinky - Rozšíření dealerské sítě IS WinFAS
Rozšíření dealerské sítě IS WinFAS
05/14 příspěvek Pavelková N
1499 Rozcestník - Přirozená plemenitba
Přirozená plemenitba
05/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1498 Rozcestník - Živočišná výroba - Ostatní
Ostatní - rozcestník zvířat
05/14 příspěvek Prosecký N
1496 Automatické nabízení použití záloh / úhrad u vystavených faktur
Postup jak aktivovat automatické nabízení odečtu záloh u faktur vystavených v modulu *210 Obchodník
05/14 příspěvek
Fakturace (Obchodn
Finanční modul
Nastavení
Suk N
1495 Závislé položky
Možnost navázání závislých položek
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1494 Rozšíření modulu Zvířata o kontrolu včasného odesílání hlášení ÚE.
04/14 příspěvek
Zvířata
Pavelková N
1493 Uživatelské kontroly - Zvířata
08/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1492 Evidence pošty
04/14 příspěvek Pavelková N
1491 Bazar zemědělské techniky pro společnost Agrofert
04/14 příspěvek Pavelková N
1489 Pomocný anlalytický přehled
Pap, Pomocného anlalytického přehledu
04/14 příspěvek Milička N
1487 Smlouvy
04/14 příspěvek Pavelková N
1483 Vážní deník
03/16 příspěvek
Postup
Prosecký N
1480 Předkontace u neuhrazených faktur pro výkaz cash flow
04/14 příspěvek
Účetnictví
Postup
Svobodová N
1478 Převedení SKP na CZ-CPA
03/14 příspěvek
Majetek
Pavelková N
1475 Konsolidovaná účetní závěrka IFRS (AGF)
Konsolidovaná účetní závěrka IFRS (AGF)
04/18 příspěvek Svobodová N
1470 Konto pracovní doby
03/14 příspěvek
Mzdy a personalist
Pavelková N
1468 Novinky v zásobách
03/14 příspěvek
Řízení zásob
Pavelková N
1465 Převázání SKP na CZ-CPA dle novelizace k 1. 1. 2014
Převázání SKP na CZ-CPA dle novelizace Zákona České národní rady o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. k 1. 1. 2014
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1464 Mechanizace
02/14 příspěvek
Moduly
Pavelková N
1463 Přidání majetku do podmnožiny
02/18 příspěvek
Majetek
Postup
Zemenová N
1462 Instalace PDF tiskárny ve Windows 8.1 (x64)
02/14 příspěvek
O systému
Nastavení
Suk N
1461 Bankovní účet je uložen u více klientů
Postup jak odhalit a řešit problém, kdy je stejný bankovní účet uvedený u více klientů. Ve zpracování banky se projevuje chybovou hláškou:
02/14 příspěvek
Finanční modul
Nastavení
Postup
Suk N
1458 Elektronické podání na ČSSZ - datová schránka
02/14 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1456 Mobilní inventury
Mobilní inventury majetku
03/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
1455 Zakázkový systém
WinFAS Zakázkový systém: Všechny Vaše zakázky pod kontrolou
02/14 příspěvek
Zakázkový systém
Pavelková N
1454 Konto pracovní doby
01/14 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1453 Evidence pozemků v modulu MAJETEK
Evidence pozemků v modulu MAJETEK - daň z nemovitosti
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1452 Pořízení majetku s příslušenstvím (AGF)
Pořízení majetku např. sklízecí mlátičky + lišty + podvozku
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1449 Podmnožiny položek
Zakládání a evidence podmnožin položek
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1448 Změna odpočtu ZP 50% invalidů od 11/2013
12/13 příspěvek Pavelková N
1427 Zatřídění dlouhodobého majetku - zemědělská mechanizace (AGF)
Zatřídění dlouhodobého majetku - zemědělská mechanizace
09/15 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1426 XVIII .podzimní setkání zemědělských podnikatelů
11/13 příspěvek Pavelková N
1424 IQ sestava pro položky ZVS
Funkčnost a nastavení IQ sestavy pro položky ZVS
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1423 Fakturace z modulu zásob
Fakturace z dodacího listu, šablony pro tvorbu faktur
04/18 příspěvek
Postup
Řízení zásob
Major N
1419 Technické zhodnocení majetku
08/15 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1418 Označování turnusů číselnou řadou
10/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1417 Vyřazení majetku - hromadně
10/13 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1416 Vyřazení majetku - jednotlivě
02/18 příspěvek
Majetek
Postup
Zemenová N
1414 Plemeníci (*3604)
10/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1413 Plemena (*3602)
09/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1412 Číselník linií (*3601)
10/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1410 Rozcestník - Vyřazení majetku
Vyřazení majetku
12/17 příspěvek
Majetek
Zemenová N
1409 Opravy či rušení pohybů v majetku
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1408 Spojováky do účta (*1020) - Zvířata
Spojováky
09/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1407 Naturální ukazatele (*8096) - Zvířata
Tvorba naturálních ukazatelů.
09/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1406 Tvorba účtů (*8014) - Zvířata
Vytvoření tvorby účtů pro spojováky z modulu Zvířata.
12/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1405 Účetní skupiny (*8015) - Zvířata
Vytváření účetních skupin.
09/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1404 Pořízení mrtvého narození z reprodukce (postup)
09/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1403 Reprodukce (*3605)
Aplikace Reprodukce slouží k evidenčnímu záznamu inseminace, diagnostiky a porodů, pomocí této aplikace je též možně pořizovat pohyby narození, mrtvé narození a zmetání.
01/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1402 Odpovědnostní místa a osoby
08/13 příspěvek
Majetek
Svobodová N
1401 Číselník klasifikací majetku
08/16 příspěvek
Majetek
Macková N
1400 Číselník odpisových skupin a jednotlivých let
08/13 příspěvek
Majetek
Svobodová N
1399 Metody odpisů
08/13 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1398 Druhy odpisů
08/13 příspěvek
Majetek
Svobodová N
1397 Druhy pohybů majetku
02/18 příspěvek
Majetek
Postup
Zemenová N
1396 Druhy majetku
02/18 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1395 Podmnožiny majetku
Podmnožiny pohybů majetků, Podmnožiny majetků, Podmnožiny odpovědnostních míst
01/18 příspěvek
Majetek
Postup
Zemenová N
1394 Majetek - číselníky
Číselníky v modulu Majetek
08/13 příspěvek Svobodová N
1393 Skupiny majetků
08/13 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1392 IQ Sestavy
IQ Majetek, IQ Odpisy, IQ Pohyby majetku
03/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
1391 Rozcestník - Účtování majetku
Problematika účtování majetku
04/18 příspěvek
Majetek
Zemenová N
1390 Rozcestník - Odpisy a problematika odepisování
12/17 příspěvek
Majetek
Zemenová N
1389 Oddělení a rozdělení majetku
08/13 příspěvek Svobodová N
1387 Rozcestník - Změna údajů
Změna údajů
12/17 příspěvek
Majetek
Zemenová N
1386 Pozemky
Práce s pozemky v evidenci majetku *1198
10/17 příspěvek Svobodová N
1385 Evidence majetku *1198
Funkce evidence majetku
10/17 příspěvek
Postup
Svobodová N
1384 Majetek
Rozcestník k modulu Majetek
04/18 příspěvek
Moduly
Zemenová N
1383 Import šablon do aplikace Karta zvířat – Pořizování pro zootechniky
08/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1377 Změna licenční politiky SYBASE
08/13 příspěvek Urban N
1376 Zálohy v cizí měně
Postup zpracování zahraničníh záloh ve WinFASu
02/18 příspěvek Kalasová N
1375 Šablony do IQ sestav zvířat
08/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1365 Tlačítka a jejich funkce v aplikaci *1198
Funkce tlačítek v aplikaci *1198 Evidence majetku
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1364 Vlastnosti položek
Definice a správa vlastnosti položek
05/18 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Smrčková N
1363 Cizí měna- převody peněz
Konverze měn pomocí speciálního kurzu
09/16 příspěvek Kalasová N
1361 EDI komunikace
EDI ve WinFAS - popis, nastavení a použití exportů/importu
09/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1360 Produkce statkových hnojiv a produkce živin (dusíku)
05/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1359 Převody zvířat na výstavu
08/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1357 Stájový registr
08/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1356 Ústřední evidence prasat
08/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1355 IQ sestavy - základní pojmy a principy
Pro začátečníky - vysvětlení základních pojmů, proč jsou některé údaje modré a jiné zelené, co to vlastně jsou ty IQ sestavy
06/13 příspěvek Suk N
1354 Rozcestník - IQ sestavy
Pro začátečníky - Co jsou to IQ sestavy, jak se používají a jak se nastavují. Ostatní typy sestav a jejich použití.
06/13 příspěvek Suk N
1353 Uzávěrky krmných dnů
06/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1352 IBR - hlášení zvířat
06/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1351 Rozcestník - Zootechnická evidence
Zootechnická evidence
01/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1350 Sestavy modulu Zvířata
12/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1349 Nastavení oblíbených ikon ve WinFASu
Detailní postup nastavení oblíbených ikon v Centrálním manažeru (WinFASu).
06/13 příspěvek
O systému
Nastavení
Suk N
1348 Rozcestník - Ústřední evidence
Ústřední evidence
01/18 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1347 Pozemky
Článek se zabývá možnostmi změn v rámci pozemků v modulu majetek tzn. rozdělování, slučování, směna v rámci digitalizací i mimo ně.
03/18 příspěvek
Postup
Majetek
Zemenová N
1346 Pořizování a prohlížení pohybů zvířat
10/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1345 Pohyby zvířat - Převody a Přeřazení
06/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1344 Pohyby zvířat - Další
06/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1343 Pohyby zvířat - Narození
Pohyby zvířat - narození, mrtvé narození, zmetání
01/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1342 Pohyby zvířat - Nákup nových zvířat (Příjmy)
06/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1341 Pohyby zvířat - Číslování zvířat
06/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1340 Pohyby zvířat - Výdaje
06/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1339 Prohlížení pohybů zvířat (*3394)
Prohlížení pohybů zvířat
06/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1337 Inventarizační nález (AGF)
Článek je určen pro evidenci majetku, který je již odepsaný a byl nalezen v podniku.
12/15 příspěvek
Majetek
Svobodová N
1336 Aplikace *8741_Dodavatelé a odběratelé položek
Přidělení dodavatelů/odběratelů a nákladové ceny k položce
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1329 Spotřební daň
Zobrazení spotřební daně na DL a faktuře
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1328 Skladová karta
Zobrazení pohybů položky ve skladové kartě
02/18 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1327 Stavy a seznamy kont
Zobrazení stavů na skladě v tiskových sestavách
05/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1326 Prohlížení a oprava dokladů
Práce s aplikací *8757
02/18 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1325 Import dat do dokladů a kopírování
Import položek a kopírovaných dokladů
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1324 Adresy na fakturách
Přidání další adresy pod klienta, výběr adresy
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1321 Nákup (prodej) zvířat ze zahraničí – ÚE
06/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Nečas N
1320 Objednávky ušních známek a duplikátů
Objednávky nových ušních známek, duplikátů a zobrazování volných ušních známek
06/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1319 Karta zvířete (*3698)
01/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1318 Doplnění klientů do zvířat
06/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1317 Národní výstava zvířat
Národní výstava zvířat 2013
05/13 příspěvek Urban N
1316 Rešení párování duplicitních plateb v bance
Postup jak řešit případy, kdy dojde 2x úhrada stejné faktury.
05/13 příspěvek
Finanční modul
Postup
Popis okna (refere
Suk N
1315 Skupinové vážení zvířat
06/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1314 Zaúčtování pohybů zvířat
09/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1312 Hlášení do ÚE - datum označení zvířete
HLÁŠENÍ DO ÚE - DATUM OZNAČENÍ ZVÍŘETE
07/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1311 Majetek - Zvířata
Majetek zvířata
09/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1310 Převázání klasifikací SKP
Návod k převazování starých SKP na nové SKP v číselníku *1102.
04/13 příspěvek
Majetek
Postup
Macková N
1309 Zjišťování spolehlivosti plátců DPH a jejich bankovních účtů
Postup
04/13 příspěvek
Finanční modul
Suk N
1308 Objednávky
Práce s objednávkami ve WinFASu
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1307 Pozemky (AGF)
Změny v pozemcích
12/17 příspěvek
Postup
Majetek
Zemenová N
1306 Číselník ÚE zvířat - Druhy dokladů
Druhy dokladů pro ÚE
05/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1305 Číselník změn ústřední evidence zvířat
Číselník změn ústřední evidence
05/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1304 Číselníky zvířat
Číselníky zvířat
06/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1303 Číselníky podmnožin modulu zvířat
Číselníky podmnožin
05/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1302 Čísla zvířat (*3398)
Popis alikace Čísla zvířat
01/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1301 Čištění číselníků kombinací klíčů
Postup vyčištění odstranění nepoužívaných kombinací klíčů.
03/13 příspěvek
Finanční modul
Účetnictví
Suk N
1300 Důchodové spoření OPT-OUT– II. Pilíř
03/13 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1299 Aktualizace pouze vybraných databází
Postup nastavení aktualizace jenom vybraných databází (např. aktuální a minulý rok).
03/13 příspěvek
O systému
Postup
Suk N
1298 Evidence turnusů - zvířata
Evidence turnusů
10/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1297 Číselník - Kombinace stáj x druh zvířat
Kombinace stáj x druh zvířat
08/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1296 Číselník - Stáje zvířat
Stáje zvířat
04/17 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1295 Číselník - Povolené druhy pohybu
Povolené druhy pohybu
05/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1294 Číselník - Druhy pohybu zvířat
Druhy pohybu zvířat
05/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1293 Komisní zboží
Evidence komisního zboží ve WinFASu
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1292 Číselník - Návaznosti druhů zvířat
Návaznosti druhů zvířat
05/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1291 Číselník - Druhy zvířat
Druhy zvířat
02/15 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1290 Číselník - Skupiny druhů zvířat
Skupiny druhů zvířat
05/13 příspěvek
Postup
Zvířata
Prosecký N
1289 Rozcestník - Řízení lidských zdrojů (mzdy)
Rozcestník aplikací a návodů v modulu Řízení lidských zdrojů
02/13 příspěvek Pavelková N
1288 Zvířata
Zvířata - Rozcestník modulu
05/16 příspěvek
Moduly
Prosecký N
1287 Zasílání výkazů změn do ÚE - z teminálového serveru
03/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1286 Zasílaní výkazů do ÚE - pomocí e-mail klienta
03/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1285 Zasílání výkazů změn do ÚE - připojením souboru k odesílané poště v prohlížeči
03/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1284 Ústřední evidence zvířat
Vytváření, zasílání, tisk kontroly a opravy výkazů změn Ústřední evidence
11/16 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1283 Zařazování a vyřazováni zvířat dojného typu
02/13 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1282 Změna údajů
02/14 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1281 Aplikace *1198 Evidence majetku
Základní popis aplikace
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1280 Pořízení majetku
Zařazení nového majetku
02/18 příspěvek
Postup
Majetek
Zemenová N
1278 Odpisování dlouhodobého majetku dle Českého účetního standardu č. 708 (dále ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky (např. školy)
Odpisování dlouhodobého majetku
11/17 příspěvek
Postup
Majetek
Macková N
1276 Přiznání DPH - tisk přes portál ČDS
Postup vytvoření daňového přiznání DPH přes aplikaci *1098 a portál ČDS
01/13 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
1275 Posun odpočtu DPH na přelomu roku
01/17 příspěvek Kalasová N
1274 Placení daní
08/16 příspěvek
Mzdy a personalist
Účetnictví
Postup
Kocourková N
1271 Importy závazků a pohledávek z jiných systémů od 1.1.2013 a novější
Tabulky pro importy a popis postupu importů pro závazky a pohledávky z jiných programů než je WinFAS. Platný od 1.1.2013.
12/12 příspěvek
Finanční modul
Postup
Suk N
1253 EKOKOM
Evidence obalů EKONOM
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1250 Reklamace
Aplikace reklamace v zásobách
05/18 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1249 Obecné importy - Mzdy
Návod na import oblasti mzdy
11/12 příspěvek Jaroš N
1248 Obecné importy - Řízení zásob
Návod na import položek RZ
11/12 příspěvek Jaroš N
1247 Obecné importy - Klienti
Návod na import klientů
11/12 příspěvek Jaroš N
1246 Obecné importy - Obecné číselníky
Návod na import klíčů a odpovědnostních míst
11/12 příspěvek Jaroš N
1245 Obecné importy - Zvířata
Návod na import
09/14 příspěvek Prosecký N
1244 Obecné importy - Majetek
Návod na import majetku
11/17 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1243 Obecné importy
Popis obecných importů
11/12 příspěvek Jaroš N
1242 Úvěr - přehled plateb
11/12 příspěvek
Účetnictví
Postup
Švomová N
1241 Dorozpuštění pomocných činností
10/12 příspěvek Suk N
1240 Instalace PDF tiskárny ve Windows 2012 a 2016 server
Postup instalace PDF tiskárny ve Windows 2012 server.
10/12 příspěvek
O systému
Nastavení
Suk N
1239 Instalace PDF tiskárny ve Windows 8 (x64 )
Postup instalace PDF tiskárny ve Windows 8 (x64 )
10/12 příspěvek
O systému
Nastavení
Suk N
1238 Klávesové zkratky ve WinFASu
Seznam nejpoužívanějších klávesových zkratek ve WinFASu
10/12 příspěvek Suk N
1236 Posun odpočtu DPH
01/16 příspěvek
Účetnictví
Postup
Kalasová N
1235 Rozcestník - DPH
DPH - rozcestník
05/17 příspěvek
Účetnictví
Postup
Kalasová N
1234 Režie
Režie - metodika, nastavování a použití ve WinFASu.
06/18 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Postup
Popis okna (refere
Dušek N
1233 Podmínky licencování
09/12 příspěvek Urban N
1232 Přehled vlastností SQL Anywhere
09/12 příspěvek Urban N
1231 SQL Anywhere
09/12 příspěvek Urban N
1229 Nedokončená výroba
Nedokončená výroba - metodika, nastavování a použití ve WinFASu.
01/18 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Postup
Šantrůček N
1228 Odpis pohledávek
Postup řešení odpisu pohledávek ve WinFASu
07/12 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
1227 Pentální účetnictví - nastavení a použití ve WinFASu
Nastavení a použití Pentálního účetnictví ve WinFASu
02/18 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Postup
Účetní výkazy
Dušek N
1226 Rozpouštění přeúčtováním (např. hnojení)
Vysvětlení principu rozpouštění přeúčtováním a popis nastavení / použití ve WinFASu.
06/12 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Postup
Dušek N
1225 Realizace
Popis nastzavení a kontrol realizací ve WinFASu.
06/12 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Postup
Suk N
1224 Hromadná změna údajů
05/14 příspěvek
Postup
Majetek
Svobodová N
1223 Pozastavení daňových odpisů
02/15 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1221 Inventarizační rozdíly v majetku
06/12 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1219 Podmínky automatického párování ve výpisu (pro pokročilé)
Popis podmínek pro automatické párování bankovních výpisů (stav k 05/2012)
05/12 příspěvek
Technické
Nastavení
Suk N
1218 Tisk štítků z majetku
Insk inventárních štítků majteku včetně čárových kódů
03/18 příspěvek
Majetek
Postup
Smejkalová, Svobodová N
1217 Odsouhlasení DPH x Účto
Odsouhlasení DPH na Účetnictví
08/16 příspěvek
Účetnictví
Postup
Kalasová N
1216 Spojováky - vysvětlení chybových hlášek
Spojovací soubory do účetnictví. Popis příčin zobrazení chybových hlášek.
04/12 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
1214 Opravy faktur z modulu Obchodník
Postup opravy faktury zapsané v modulu Obchodník.
03/12 příspěvek
Fakturace (Obchodn
Postup
Suk N
1213 Evidence drobného majetku (firmy AGROFERT holding)
11/17 příspěvek
Postup
Majetek
Svobodová N
1211 Přidání přílohy k dokladu v účetnictví
Přidání naskenované faktury nebo jiné přílohy k dokladu v účetnictví
02/12 příspěvek
Finanční modul
Nastavení
Postup
Suk N
1210 Nastavení pro ukládání příloh
02/12 příspěvek
Finanční modul
Nastavení
Postup
Suk N
1209 TechAgro 2012
02/12 příspěvek Urban N
1208 Povinnost pořízení zdravotní pojišťovny u DPP
02/12 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1207 Výroba - pronájem lidské práce
02/12 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1206 §92 - nastavení kódů DPH
09/16 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Kocourková N
1204 Převod mezi roky - na co si dát pozor v číselníku klientů!
Na co si dát pozor v číselníku klientů při převodech mezi roky.
01/12 příspěvek Suk N
1201 Nejčastější dotazy z převodu 2011 - 2012
01/12 příspěvek
Finanční modul
Účetnictví
Postup
Suk N
1200 Účtování na analytiky dle konkrétního majetku (AGROFERT)
Účtování na analytiky dle konkrétního majetku od (AGROFERT )
05/12 příspěvek
Postup
Majetek
Svobodová N
1199 Předání dat v elektronické podobě finančnímu úřadu
Postup exportu dat do elektronické podoby pro potřeby kontroly finančním úřadem dle §81/2 daňového řádu.
01/12 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
1191 Fakturace mzdové práce z evidence výrobních operací
11/11 příspěvek
Postup
Mzdy a personalist
Pavelková N
1190 Zpětný přepočet vnitra u mzdových prací
11/11 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1189 Vytvoření pracovního kalendáře
11/11 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1181 Vytvoření kódu DPH
08/16 příspěvek
Účetnictví
Postup
Kocourková N
1173 Účtování na analytiky dle konkrétního majetku
11/17 příspěvek
Postup
Majetek
Svobodová N
1172 Fixní odpisy
Fixní odpisy
11/11 příspěvek
Majetek
Postup
Svobodová N
1170 IQ sestavy a jejich nastavení
Možnost využití a nastavení IQ sestav v řízení zásob
07/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1167 Saldokonto zpětně ke dni
Zobrazení sestavy saldokonto zpětně k vybranému dni.
11/11 příspěvek
Finanční modul
Postup
Suk N
1166 Cenotvorba
Možnosti tvorby cen ve WinFASu
07/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1164 Parametry spouštění sestav - změny ovládání k 09/2011
Popis nového způsobu ovládání parametrů spouštění pevných sestav. Platí od 09/2011
09/11 příspěvek
Popis okna (refere
Suk N
1163 Automatické rozpouštění - procentické překlíčování nákladů
09/11 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
1162 Postoupení pohledávky / Postoupení závazku
Postup zápisu postoupení pohledávky nebo závazku ve WinFASu.
09/11 příspěvek
Finanční modul
Účetnictví
Postup
Suk N
1161 Nastavení nové výrobní operace pro mzdovou výrobu
09/11 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1160 Změna adresy klienta nebo vaší společnosti (firemní věta)
Postup jak provést změnu adresy / přestěhování klienta. Stejný postup je možné použít i při změně adresy vaší firmy / společnosti ve firemní větě.
09/11 příspěvek
Evidence klientů,
Postup
Suk N
1159 Dovolená - výpočet nároku, krácení
08/11 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1158 Dobropis - zápis v modulu Obchodník
Postup jak zapsat dobropis v modulu Obchodník
08/11 příspěvek
Finanční modul
Postup
Suk N
1156 Převod firmy do nového roku - zásoby
Převod firmy ze starého do nového roku a opakované převody zásob
01/18 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Smrčková N
1155 Dodatečné rozklíčování hrubých mezd podle dodatečně pořízených hodin
07/11 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1154 Pořízení mezd v apl. *7036 - bez klíčování
Jednoduché pořízení mezd v apl. *7036 bez klíčování
07/11 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1153 Automatický výpočet hrubých mezd
Automatický výpočet hrubých mezd - přípočet auto, odměna statut.orgánu,osobní ohodnocení
07/11 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1151 Srážky z mezd/vystavená faktura zaměstnanci
Srážky z mezd / vystavená faktura zaměstnanci: obědy, PHM, nájem, soukromé telefony, doprava, naturálie
07/11 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1150 Zápis finální faktury při použití loňských záloh
Pro firmy, které pracují ve WF prvním rokem a nemají loňské zálohy zapsané ve WinFASu.
08/16 příspěvek
Účetnictví
Postup
Dušek N
1147 Uznání dobropisu / Zrušení uznání dobropisu
Postup zápisu uznání dobropisu a zrušení uznání dobropisu
08/16 příspěvek
Finanční modul
Postup
Kocourková N
1146 Ostatní spolupráce
06/11 příspěvek
Partneři
Urban N
1145 Saldo rozpis - Saldokonto po střediscích i z nezaúčtovaných dokladů
Popis nastavení a použití funkčnosti Saldo rozpis.
06/11 příspěvek
Finanční modul
Postup
Účetnictví
Suk N
1144 Odečet zálohy z dobropisu - částka dobropisu se ještě zvýší
Postup provedení odečtu zálohy z dobropisu či vrubopisu. Tímto odečtem se částka dobropisu/vrubopisu ještě zvýší ("z dobropisu se stane ještě větší dobropis").
06/11 příspěvek
Finanční modul
Postup
Suk N
1141 Rozklíčování
Automatické rozklíčování
06/11 příspěvek
Účetnictví
Postup
Dušek N
1137 §92a - kontroly a opravy
Kde zkontrolovat a upravit
12/17 příspěvek
Účetnictví
Postup
Kocourková N
1136 Podání na Českou daňovou správu (ČDS) - nastavení číselníku klientů
05/11 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Postup
Suk N
1135 BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o.
05/11 příspěvek Urban N
1131 DPH - přenesení daňové povinnosti
Přenesení daňové povinnosti podle zákona o DPH (tuzemské samovyměření)
12/17 příspěvek
Účetnictví
Postup
Dušek N
1129 Soubory movitých věcí
03/18 příspěvek
Postup
Majetek
Zemenová N
1128 Rozdělení majetku
11/17 příspěvek
Postup
Majetek
Svobodová N
1127 Oddělení části majetku
11/17 příspěvek
Postup
Majetek
Svobodová N
1125 DPH od 1.4.2011
03/11 příspěvek
Účetnictví
Postup
Dušek N
1124 Konec podnikových spořitelen
03/11 příspěvek Urban N
1123 Hromadné oznámení zaměstnavatle na ZP
Hormadné oznámení zam. ZP, elektronické podání
03/11 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1121 Elektronické zasílání souborů na Portál ZP
Soubory na ZP – elektronické zasílání
06/11 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1120 Odpisy zvířat v daňovém přiznání
Odpisy majetkových zvířat v daňovém přiznání
08/13 příspěvek
Postup
Majetek
Zvířata
Svobodová N
1118 ZKONTROLOVAT - Tisk nájemních smluv
Tisk nájemních smluv - export z WinFASu do Wordu užitím funkce Mail Merge.
03/17 příspěvek
Pozemky
Nastavení
Švomová N
1117 Spojovací soubory do účetnictví (Spojováky)
Popis vytváření spojovacích souborů do účetnictví.
12/17 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
1113 Ruční pořízení počátečních stavů hlavní knihy a kalkulací
Postup ručního pořízení počátečních stavů hlavní knihy a kalkulací. Návod je určen pro firmy přecházející z jiného účetního SW na WinFAS.
01/11 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
1112 Číselník klientů - nastavení pro speciální případy
Popisuje typy klientů jako firemní věta, no name klient pro drobný nákup a prodej, jednoduchý klient a další
01/11 příspěvek
Postup
Postup
Suk N
1111 Vývoj B2B e-shopu pro WinFAS
01/11 příspěvek Urban N
1106 Import počátečních stavů hlavní knihy z jiných účetních programů
Postup importů počátečních stavů hlavní knihy z jiných účetních programů pomocí tabulky
09/14 příspěvek Suk N
1105 Leasing
Zápis dokladů leasingu (závazky)
08/17 příspěvek
Finanční modul
Postup
Kocourková N
1102 Daň z nemovitosti - daň ze staveb
Zpracování daně ze staveb v evidenci parcel ve WinFASu
03/17 příspěvek
Pozemky
Nastavení
Švomová N
1101 Ruční pořízení starých faktur
12/10 příspěvek Suk N
1100 Postup importu starých závazků a pohledávek ze souboru XLS
Postup importu závazků a pohledávek do WinFASu přes tabulky v excelu. Je určeno především pro importu při přechodu z jiného programu na WinFAS.
12/10 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Postup
Suk N
1099 Volba režimu převodu starých faktur
Volba režimu převodu starých faktur - týká se pouze společností, které přecházejí z jiného účetního programu do WinFASu.
12/10 příspěvek Suk N
1096 Nejčastější dotazy z převodu 2010 - 2011
Odpovědi na nejčastější dotazy z převodu 2010 - 2011
12/10 příspěvek
Postup
Suk N
1070 Zpracování inventury
Proces zpracování inventury zásob
06/17 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
1061 Metody výpočtu nájmu
Evidence parcel - metody výpočtu nájmů
03/17 příspěvek
Pozemky
Nastavení
Švomová N
1056 Pořízení nové budovy
Pořízení nové budovy v Evidenci parcel
04/16 příspěvek
Pozemky
Postup
Švomová N
1055 Nastavení nájmů
Možnosti nastavení nájmů v aplikaci Evidence parcel
03/17 příspěvek
Pozemky
Nastavení
Švomová N
1054 Pořízení oprávněného subjektu
Pořízení oprávněného subjektu
04/16 příspěvek
Pozemky
Postup
Švomová N
1053 Pořízení listu vlastnictví
Pořízení listu vlastnictví
04/16 příspěvek
Pozemky
Postup
Švomová N
1052 Pořízení nové parcely
Vytvoření nové parcely v aplikaci Evidence parcel, LV, OS..
04/16 příspěvek
Pozemky
Postup
Švomová N
1051 Odesílání Přílohy k žádosti o nemocenské dávky - PVS
09/10 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1047 Nastavení DPH
Popis co všechno nastavit pro správné pořizování DPH ve WinFASu.
08/16 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Kocourková N
1046 Nastavení šablony dokladu pro doplnění INTRASTATU
08/10 příspěvek Urban N
1045 Transakční log - jak nepřijít o data
Vysvětlení principu a práce s transakčním logem.
08/10 příspěvek
O systému
Postup
Suk N
1044 Pravidla technické podpory
Řešení případů technické podpory
08/10 příspěvek
Podpora
Suk N
1038 Prezentace
Prezentace Dapos s.r.o
07/10 příspěvek Urban N
1037 Převod majetku do nového roku
Převod do nového roku - Majetek
02/18 příspěvek
Postup
Majetek
Smejkalová, Svobodová N
1035 Produkce dusíku ve výkalech zvířat
Produkce dusíku ve výkalech zvířat nastavení a používání
07/10 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
1032 DPH 2009 – zákon s přehledy
06/10 příspěvek Urban N
1018 J PLUS Z s.r.o.
05/10 příspěvek Pavelková N
1009 Cizí měny
Co vše je nutné nastavit pro používání cizích měn ve WinFASu
04/10 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Popis okna (refere
Suk N
997 Přidání nového Souhrnného hlášení
02/10 příspěvek
O systému
Postup
Dušek N
995 Přehled o výši pojistného OSSZ
Přehled o výši pojistného OSSZ
02/10 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
989 Účelové znaky
01/10 příspěvek
Účetnictví
Postup
Pavelková N
986 Změna v ústřední evidenci skotu
01/10 příspěvek
Zvířata
Postup
Prosecký N
982 Evidence turnusů
01/10 příspěvek
Zvířata
Nastavení
Postup
Nečas N
981 Změna výše sazeb DPH
Co ve WinFASu ovlivňuje změna výše sazeb DPH. Jak řešit.
03/17 příspěvek
Účetnictví
Postup
Kalasová N
970 Popis modulu Pozemky
03/17 příspěvek Macková N
968 Multimédia - základní pojmy
Obecné nastavení a osvětlení zákládních pojmů a používání ve WinFASu
12/09 příspěvek Urban N
967 Evidence dlužníků
12/09 příspěvek Urban N
959 Evidence pošty
evidence pošty
11/09 příspěvek
Moduly
Pavelková N
946 Účetní výkazy
účetní výkazy
11/09 příspěvek
Moduly
Pavelková N
945 Akcie
Popis modulu Akcie
12/16 příspěvek
Moduly
Kocourková N
935 Evidence dlužníků - postup přidání
Evidence dlužníků
11/09 příspěvek
Evidence klientů,
Urban N
924 WinFAS ve Windows 7
Postup jak nastavit WinFAS ve Windows 7
11/09 příspěvek Urban N
917 Miloslav Odvárka - ODAS
Rozšíření IS WinFAS o modul Doprava
11/09 příspěvek Pavelková N
912 Získávání klientských dat prostřednictvím ARES
Návod na získání klientských dat z ARES
11/09 příspěvek
Evidence klientů,
Postup
Suk N
909 Implementace J+Z s.r.o.
10/09 příspěvek Major N
904 Změna v poskytování náhrady při neschopnosti od 9.10. 09
Změna v poskytování Náhrady mzdy při neschopnosti od 9.října 2009
10/09 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
903 Sloučení zdravotních pojišťoven od 1.10.2009
10/09 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
902 Vícenásobné zápočty
Jak řešit vícenásobné zápočty a jakých chyb se vyvarovat.
10/09 příspěvek
Finanční modul
Postup
Suk N
901 Pentální účetnictví
10/09 příspěvek Suk N
898 Doplnění údajů pro statistická šetření
Doplnění údajů u zaměstnanců pro statistická šetření
09/09 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
897 Úpravy šablon na kontrolu pohlaví
09/09 příspěvek
Zvířata
Nastavení
Prosecký N
895 ZEA Sedmihorky, spol. s.r.o.
Zea Sedmihorky, spol. s.r.o.
09/09 příspěvek Pavelková N
894 Srážky ze mzdy - exekuce, výživné,spoření
Srážky ze mzdy - exekuce, výživné,spoření,nastavení automatické věty
11/11 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
893 Export nájmů do Obchodníka
Export nájmů do Obchodníka s následnou možností využití externího poštovního programu (Pošta 2002)
02/10 příspěvek
Pozemky
Postup
Svobodová N
892 Kontrola spojováku - MZDY
09/09 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
891 Výplata nájmů složenkami
Výplata nájmů složenkami
09/09 příspěvek
Pozemky
Postup
Svobodová N
889 Solvit, s.r.o.
Firma Solvit, s.r.o. se rozhodla pro IS WinFAS.
08/09 příspěvek Pavelková N
884 Zálohy za zboží nebo služby srážené z mezd (např. nájemné)
08/09 příspěvek
Mzdy a personalist
Účetnictví
Postup
Suk N
882 Družstvo Vysočina
Družstvo Vysočina podepsala smlouvu na IS WinFAS
07/09 příspěvek Pavelková N
874 Vrácení nepoužité zálohy
Postup vrácení nepoužité zálohy
07/09 příspěvek
Finanční modul
Postup
Suk N
873 Kurzové rozdíly
Popis kurzových rozdílů ve WinFASu
07/09 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
872 Oceňovací (roční) kurzové rozdíly
Postup jak zapsat oceňovací (roční) kurzové rozdíly z předpisů a z úhrad.
09/16 příspěvek
Účetnictví
Postup
Kalasová N
870 Jak zobrazit distribuční protokol
Generování zobrazit protokolu systému WinFAS.
07/09 příspěvek
O systému
Postup
Suk N
869 Statek Lesolg
firma VVHF
07/09 příspěvek Pavelková N
867 Bankovní příkaz do zahraničí a SEPA platby
Postup od prvotního nastavení po odeslání příkazu.
06/09 příspěvek
Finanční modul
Nastavení
Postup
Suk N
866 Přihlášení k WinFASu s doplňkovou relací
Postup nastavení přihlašovacího dialogu
06/09 příspěvek
O systému
Nastavení
Suk N
860 Mimo provoz
Organizační kancelář - mimo provoz
05/09 příspěvek Urban N
851 Uložení nastavení IQ sestavy do šablony
Postup uložení základního nastavení IQ sestavy do šablony.
04/09 příspěvek
Nastavení
O systému
Suk N
847 Směnky
Stručný postup jak nastavit a používat směnky ve WinFASu.
04/09 příspěvek
Finanční modul
Postup
Suk N
843 Volný text s aktivními údaji
Popis k čemu tyto texty slouží, jak je nastavit a používat.
03/09 příspěvek
Nastavení
O systému
Suk N
842 Volné texty na faktuře
Postup jak a kam lze doplnit volné texty na fakturu.
03/09 příspěvek
Fakturace (Obchodn
Nastavení
Suk N
841 Logo na faktuře, pokladním dokladu a výdejce
Postup jak přidat logo do sestav faktury, pokladního dokladu a výdejky. Specifikace parametrů souboru s obrázkem a jeho umístění v síti.
03/09 příspěvek
Fakturace (Obchodn
Nastavení
Suk N
839 Přijaté zálohy (324)
Příklad řešení záloh ve WinFASu od zápisu zálohy, přes úhrady, daňpový doklad z platby až po finální fakturu a zaúčtování.
03/09 příspěvek
Finanční modul
Účetnictví
Postup
Suk N
838 Poskytnuté provozní zálohy (314, 151)
Příklad řešení záloh ve WinFASu od zápisu zálohy, přes úhrady, daňpový doklad z platby až po finální fakturu a zaúčtování.
03/09 příspěvek
Finanční modul
Účetnictví
Postup
Suk N
837 Řešení zálohových a vyúčtovacích faktur
Příklad řešení záloh ve WinFASu od zápisu zálohy, přes úhrady, daňpový doklad z platby až po vyúčtovací fakturu a zaúčtování.
03/09 příspěvek
Účetnictví
Finanční modul
Postup
Suk N
836 Saldokonto faktur po splatnosti
Postup jak si nastavit IQ saldokonto aby zobrazovalo pouze dny po splatnosti k určitému datu.
03/09 příspěvek
Finanční modul
Nastavení
Postup
Suk N
835 Procentické prémie
Procentické prémie - % příplatek k základní mzdě
03/09 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
834 Evidence korunou (bufety, kantýny, prodejny)
03/09 příspěvek
Účetnictví
Postup
Dušek N
833 Připojení multimédia k položce ZVS
03/09 příspěvek
Řízení zásob
Správa dokumentů
Nastavení
Urban N
832 Nové firmy od 1.1.2009
03/09 příspěvek Pavelková N
828 Instalace WinFASu
Popis instalace a prvního spuštění WinFASu. Zavedení licence, speciality v nastavení práce v síti a Windows Vista.
03/09 příspěvek Suk N
827 Naturální ukazatele (účty)
Vysvětlení co jsou to naturální ukazatele (účty) a příklad jejich použití včetně nastavení včetně.
03/09 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Postup
Dušek N
823 Kontrola počtu přihlášených počítačů
Vysvětlení, co znamená `překročení počtu současně přihlášených relací`. Doplňeno o postup, co dělat pokud tato hláška vyskočí.
03/09 příspěvek
O systému
Popis okna (refere
Suk N
822 Aquasys - Doprava
Společnost Aquasys spol. s.r.o. zahájila zkušební provoz aplikací Doprava a Zakázkový systém.
03/09 příspěvek Pavelková N
807 Instalace Adobe Acrobat Reader
02/09 příspěvek
Doplňkový software
Pavelková N
806 Skrytí položek v nabídce WinFASu
Skrytí položej v nabídce WinFASu (centrální manažer)
02/09 příspěvek
O systému
Popis okna (refere
Suk N
803 Pořadí nabízení účtů a klíčů při zúčtování
Pokud v číselnících nastavíte vzájmeně si odporující doplňování účtů nebo klíčů, budou upřednostněna nastavení v následujícím pořadí.
02/09 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Suk N
802 Změna měny na knize bankovních výpisů
Postup, jak změnit měnu na knize bankovních výpisů. Příklad využití: změna z SKK na EUR.
02/09 příspěvek
Finanční modul
Nastavení
Suk N
801 Dynamické číselné řady
Příklad nastavení dynamické číselné řady
02/09 příspěvek
O systému
Nastavení
Suk N
794 Současně spouštěné šablony / dědění šablon
Postup jak nastavit/změnit děděné šablony. Tyto šablony normálně nevidíte, spouštějí se skrytě spolu s běžně viditelnou šablonou.
02/09 příspěvek
Technické
Nastavení
Suk N
793 Nově vytvořená šablona se mi nezobrazuje!
Postup popisuje, jak nastavit zobrazování nově vytvořené šablony.
02/09 příspěvek
Technické
Nastavení
Suk N
792 Zjednodušený postup vytvoření a nastavení nové šablony
Zjednodušený postup vytvoření a nastavení nové šablony pořízení. Postup NEobsahuje všechny možnosti, které je v šabloně možné nastavit.
02/09 příspěvek
Nastavení
Technické
Suk N
791 Tabulka s jednotlivými stupni náročnosti školení.
02/09 příspěvek Suk N
789 Aktualizace číselníku intrastat
Popis postupu při aktualizaci číselníku intrastatu
02/09 příspěvek
Postup
Řízení zásob
Major N
785 Založení nové účetní knihy
Postup založení nové účetní knihy.
02/09 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Suk N
784 Založení nové, nebo oprava existující číselné řady
Postup založení nové, nebo opravy existující číselné řady.
02/09 příspěvek
O systému
Nastavení
Suk N
781 Archivace
Postup archivace firemních a systémové databáze.
02/09 příspěvek
O systému
Postup
Suk N
775 Evidence práce
01/09 příspěvek
Speciální moduly
Urban N
772 O systému
01/09 příspěvek
Prezentace
Urban N
769 Webové
Informace k webu
01/09 příspěvek
Informace
Urban N
760 Speciální moduly
01/09 příspěvek
Moduly
Urban N
757 Výroba
01/09 příspěvek
Moduly
Urban N
756 Účetnictví
01/09 příspěvek
Moduly
Urban N
755 Správa dokumentů
01/09 příspěvek
Moduly
Urban N
754 Správa hřbitovů
01/09 příspěvek
Moduly
Speciální moduly
Urban N
753 Řízení zásob
01/09 příspěvek
Moduly
Urban N
750 Majetek - starý
Modul Majetek - starý
01/09 příspěvek Urban N
748 Fakturace (Obchodník)
01/09 příspěvek
Moduly
Urban N
746 Data mining
01/09 příspěvek
Moduly
Urban N
744 Evidence klientů, CRM
01/09 příspěvek
Moduly
Urban N
743 Zapojení do programu
01/09 příspěvek
Partneři
Urban N
740 Partnerský program
01/09 příspěvek
Partneři
Kariéra
Urban N
736 Moduly
Moduly , prezenta ní
01/09 příspěvek
Prezentace
Urban N
728 Převod do nového roku - Řízení zásob
Postup převodu zásob z roku na rok.
01/09 příspěvek
Postup
Major N
727 Převod zásob do nového roku - způsobu převodu zásobových disponibilních kont
Postup nastavení číselníků tak, aby mohl proběhnou převod zásob (disponibilních kont) u roku na rok.
12/10 příspěvek
Postup
Major N
725 Zaměstnání
Kariéra u Organizační kanceláře
01/09 příspěvek
Kariéra
Pavelková N
724 Převod WinFASu z roku na rok - stručný postup
Zjednodušený postup jak řešit převod WinFASu z roku na rok.
12/08 příspěvek
Postup
Suk N
718 Nastavení různých procentických slev
12/08 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
717 Převod WinFASu z roku na rok - vlastní převod režimy A až D
Převod WinFASu z roku na rok - vlastní převody v aplikaci *9807 režimy A až D
08/17 příspěvek
Postup
Suk N
716 Založení a úprava firmy POMOCNA
Převod WinFASU z roku na rok - založení a úprava pomocné mezifirmy
01/09 příspěvek
Postup
Suk N
715 Založení firmy pro NOVÝ ROK
Převod WinFASu z roku na rok - založení nové firmy
01/09 příspěvek
O systému
Postup
Suk N
710 Pozemky
12/08 příspěvek Pavelková N
683 Proforma faktura
Vytvoření proforma faktury, změna proforma faktury na běžnou (předání do účetnictví), smazání proforma faktury
11/08 příspěvek
Účetnictví
Fakturace (Obchodn
Postup
Suk N
680 Jak porovnat saldo na hlavní knihu
pomůcka pro uživatele, kteří raději večeří doma
10/08 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
679 Základní účtování zásob
10/08 příspěvek
Účetnictví
Řízení zásob
Nastavení
Suk N
674 ŘZ
10/08 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
673 Duplicity v *8014 Tvorba účtů - mzdy
12/17 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
670 Složenky - jak vytvořit a uhradit
Podrobný postup jak nastavit vytváření složenek a jejich zpracování ve WinFASu.
01/18 příspěvek
Účetnictví
Finanční modul
Nastavení
Postup
Kalasová N
668 Pořízení evidence výroby
10/08 příspěvek Schlosser N
667 Kontexty - nastavení IQ sestav ke klientovi (pk_c0031__)
Popis nastavení IQ sestav, které se mají ukazovat v kontextech pro kienta (pk_c0031__)
10/08 příspěvek
ZRUŠENO - Číselník
Evidence klientů,
Nastavení
Postup
Milička N
662 Zákonné pojištění zaměstnanců
Zákonné pojištění zaměstnanců – nastavení ve WinFASu
09/08 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
661 Automatické číslování položek ZVS
09/08 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
660 Nastavení a práce ve Mzdové výrobě
Mzdová výroba. Nastavení mezd, klíčů, prací a výrobních operací. Sestavy z výroby, vytvoření spojováku do účetnictví.
09/08 příspěvek
Výroba
Mzdy a personalist
Nastavení
Postup
Pavelková N
659 Pořízení a zaúčtování závazkových faktur z výroby
Odlišnosti při pořízení a zaúčtování závazkových faktur z výroby
09/08 příspěvek Suk N
658 Výrobní operace -ZVS
Výrobní operace - ZVS
08/08 příspěvek
Výroba
Postup
Čuhel, Koukal, Naar N
657 Konec padesátníků - změna zaokrouhlení
08/08 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
656 Kontrola dodavatelsko - odběratelských saldokontních účtů
08/08 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
655 Postup spouštění scriptů
Podrobný postup jak zpracovat script, který vám přijde e-mailem. Používat vyjímečně a pouze po domluvě s pracovníky OK.
08/08 příspěvek
Technické
Postup
Suk N
645 Ostatní přenosy - export/import
08/08 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
641 Hromadné platby na penzijní připojištění
09/08 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
639 Odeslání hlášení z WinFASu na Intrastatu
Popis elektronického odeslání výkazu INTRASTATU z WinFASu prostřednictním Portálu veřejné správy Ministerstvu financí ČR
08/08 příspěvek Havlena N
638 Sloučení mzdových závazků - disketa do ČS, soubor PF
Sloučení mzdových závazků a vytvoření diskety do České spořitelny, soubor na PF
07/08 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
637 Oprava čítače dynamické číselné řady
07/08 příspěvek
ZRUŠENO - Číselník
Postup
Schlosser N
636 Import dokladů ŘZ
08/08 příspěvek Schlosser N
635 Export dokladů ŘZ
08/08 příspěvek Schlosser N
628 Pořízení neschopenky od 30.6.2008
06/08 příspěvek Pavelková N
626 Ekonomický plán
Postup nastavení a pořízení ekonomického plánu ve WinFASu.
08/17 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Suk N
625 Vícenáklady
06/08 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
620 Hromadné vícenáklady (rozpouštění peněz za dopravu)
05/08 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
612 Fakturace z dodávek
Popis vystavování faktur z uložených dodávek.
05/08 příspěvek
Fakturace (Obchodn
Postup
Milička N
608 Elektronická zástava - Komerční banka a ČSOB
Postup je exportovat data z WinFASu pro elektronickou zástavu v Komerční bance
05/08 příspěvek
Finanční modul
Postup
Suk N
602 Nastavení modulu ŘZ pro maloobchodní prodej
05/08 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
595 Zobrazení uložených dat v aplikaci *7029 - úprava šablony
Zobrazení uložených dat v aplikaci *7029 - úprava šablony
05/08 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
594 Vážení zvířat
05/08 příspěvek
Zvířata
Postup
Nečas N
593 Použítí avíz ve WinFASu
Popisuje práci s avízem ve WinFASu.
05/08 příspěvek Suk N
589 Nastavení Avíz a Směnek ve WinFASu
Postup nastavení knihy, číselné řady a šablon.
08/08 příspěvek
Nastavení
Finanční modul
Suk N
588 Metodické
Účetní a daňová metodika
01/09 příspěvek
Daňové a účetní po
Informace
Pavelková N
587 Uznání pohledávek, upomínky - postup vytvoření a tisku
Uznání pohledávek, upomínky - postup jak vytvořit a tisknout do obálek s okénkem
01/09 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
585 Skonto
Postup jak nastavit a používat skonto ve WinFASu
05/08 příspěvek
Účetnictví
Nastavení
Postup
Suk N
584 Nastavení mezd v číselníku tvorba účtu *8014
12/17 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
581 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.3.86
04/08 příspěvek Štěpánek N
580 Zápočet vratky daně FU
Zápočet vratky dně finančnímu úřadu
04/08 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
569 Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení
04/09 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
568 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.3.75
04/08 příspěvek Štěpánek N
567 Elektronická podání na ČSSZ - VREP
04/08 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
566 Elektronická podání na VREP - zjednodušený návod
04/08 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
565 Pořízení ELDP
04/08 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
564 Specifikace druhu mzdy
Doplnění mzdové složky, která není v číselníku - např. příplatek za SO+NE, sazba 25%
04/08 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
563 Reference
04/08 příspěvek
Prezentace
Urban N
562 Přidání další adresy klienta
04/08 příspěvek
Evidence klientů,
Postup
Milička N
554 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.3.70
03/08 příspěvek Štěpánek N
553 Pořizování dokladů pro vykázání DPH v jiném státě
Postup jak nastavit program a zapisovat doklady, pokud chci podávat daňové přiznání v jiném státě než Česku.
07/08 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
552 Nastavení procentických slev pro vybrané klienty
03/08 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
550 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.3.67
03/08 příspěvek Štěpánek N
549 Odeslání přiznání k DPH z WinFASu pomocí certifikátu
Elektronicke odeslání daně z přidané hodnoty (DPH) přes Portál veřejné správy (PVS) České daňové správě (ČDS).
09/16 příspěvek Kocourková N
545 Razítko na faktuře v elektronické podobě
Postup jak přidat razítko na fakturu v elektronické podobě (využijete především při elektronickém odesílání faktur ve formátu PDF)
03/08 příspěvek
Nastavení
Fakturace (Obchodn
Milička N
544 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.3.45
03/08 příspěvek Štěpánek N
543 Historie Organizační kanceláře
03/08 příspěvek Pavelková N
541 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.3.36
03/08 příspěvek Štěpánek N
529 Dopořízení starých záloh
Postup platí při převodu z jiného software kde nybyl zapsané zálohy v knize záloh.
03/08 příspěvek
Účetnictví
Postup
Finanční modul
Dušek N
528 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.3.27
03/08 příspěvek Štěpánek N
520 Založení nové účetní knihy, číselné řady a šablony
Kompletní postup přidání nové účetní knihy do WinFASu.
02/08 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
519 Nastavení smluvních (pevných) cen pro vybrané odběratele
02/08 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
517 Čísla a názvy položek dle klienta
11/09 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
516 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.3.15
02/08 příspěvek Štěpánek N
513 Dodatečné daňové přiznání DPH
Postup jak zapsat a vytisknout dodatečné daňové přiznání DPH
04/17 příspěvek
ZRUŠENO - DPH
Postup
Kalasová N
511 Opravné položky pohledávek
Návod pro aplikaci (*1032)
03/08 příspěvek
Účetnictví
Postup
Dušek N
505 Registrace na internetových stránkách
Postup proč a jak se registrovat na stránkách www.winfas.cz, crm.okfas.cz, skoleni.okfas.cz
02/08 příspěvek
Webové
Suk N
504 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.2.78
02/08 příspěvek Štěpánek N
503 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.2.75
02/08 příspěvek Štěpánek N
501 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.2.66
02/08 příspěvek Štěpánek N
500 Pořízení či opravy hodnot minulého roku
Postup
02/08 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
499 Nastavení účtování zásob
10/08 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
498 Chyby spojováků a zaknihování mezd
Jak řešit nejčastější chyby které vznikají při vytváření spojováků z agendy do účetnictví *1020 nebo při zaknihování mezd *7040
02/08 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
497 Uzavření mezd
02/08 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
496 DUPy ve mzdách
Využití DUPů při práci ve mzdách
02/08 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
495 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.2.51
02/08 příspěvek Štěpánek N
494 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.2.49
02/08 příspěvek Štěpánek N
490 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.2.23
01/08 příspěvek Štěpánek N
484 Nastavení elektronického bankovnictví ve WinFASu
Kompletní postup nastavení bank ve WinFASu. Podle postupu lze nastavit jak elektronické, tak ručně zpracovávané banky.
04/08 příspěvek
Elektronické banko
Nastavení
Suk N
483 Export do PDF z WinFASu
Postup jak se provádí export z WinFASu do formátu PDF
01/08 příspěvek
O systému
Popis okna (refere
Suk N
482 Import šablon do WinFASu (popis)
Podrobný postup jak provést import šablony do WinFASu. Postup platí pro šablony IQ sestavy, šablony aplikací a pořízení.
01/09 příspěvek
O systému
Popis okna (refere
Suk N
481 Jak porovnat saldo na hlavní knihu
Popis sestavy IQ SALDO x ÚČTO
01/08 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
479 Převod do nového roku - Zvířata
Převod zvířat do nového roku
01/14 příspěvek
Zvířata
Postup
Nečas N
478 Číselník tvorby účtů – přidání nové položky
12/17 příspěvek Pavelková N
477 Převod počátečních stavů účetnictví a PS peněžních knih
Převod počátečních stavů účtů a kalkulací
08/17 příspěvek Kalasová N
474 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.1.99
01/08 příspěvek Štěpánek N
473 Nemocenské dávky 2008
01/08 příspěvek Pavelková N
470 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.1.74
12/07 příspěvek Štěpánek N
464 Kontrola zdrojů pro výrobu
Návod pro používání kontroly zdrojů při dávkové výrobě.
12/07 příspěvek
Výroba
Postup
Čuhel, Koukal, Naar N
459 Stručný popis převodu WinFAS 2007-2008
Převod z roku 2007 do 2008. Týká se pouze firem, které již zpracovávaly starý rok ve WinFASu.
12/08 příspěvek Pavelková N
458 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.1.61
12/07 příspěvek Štěpánek N
457 Správné klíčování zvířat
01/09 příspěvek
Zvířata
Postup
Nečas N
454 Faktury zasílané elektronicky
03/08 příspěvek
Fakturace (Obchodn
Nastavení
Milička N
451 Zobrazení dalšího stavu položky
10/08 příspěvek
Řízení zásob
Nastavení
Major N
450 Daňová evidence
Nebojím se IQ dat ani sestav
06/08 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
448 Nejčastější chyby převodu
11/08 příspěvek Suk N
447 Příprava dat pro převod do nového roku
Popis převodu dat do nového roku
11/07 příspěvek
Postup
Dušek N
446 Opakovaný převod knih a zásob do nového roku
Postup převodu účetních knih
12/17 příspěvek Šantrůček N
445 Převod do nového roku WinFAS - WinFAS
08/17 příspěvek
Nastavení
O systému
Suk N
444 CRM
11/07 příspěvek
Evidence klientů,
Popis okna (refere
Milička N
442 RSS
Odebírání novinek
11/07 příspěvek
O systému
Suk N
433 Nahrání/poslání archivu na OK přes internet
Jak nahrát / poslat archiv na Organizační kancelář
03/08 příspěvek
Webové
Suk N
429 Položky dle vzoru
11/07 příspěvek
Řízení zásob
Postup
Major N
422 Ústřední evidence
11/07 příspěvek
Zvířata
Nastavení
Nečas N
418 Automatické rozpouštění
11/07 příspěvek
Účetnictví
Postup
Suk N
416 Základní kontroly účetnictví
08/17 příspěvek Kalasová N
406 WinFAS - Obnova firemní databáze
Popis rozbalení archivu.
07/08 příspěvek
O systému
Postup
Suk N
405 Account Manager
11/07 příspěvek
Evidence klientů,
Milička N
403 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.1.20
11/07 příspěvek Štěpánek N
402 Zobrazení stavů položky
08/08 příspěvek
Nastavení
Řízení zásob
Postup
Major N
394 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.1.15
11/07 příspěvek Štěpánek N
388 WinFAS - Komerční Banka (systém Profibanka)
08/08 příspěvek
Postup
Finanční modul
Suk N
384 Spad ve mzdách - disketa do České spořitelny
Spad ve mzdách
11/07 příspěvek
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
382 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.214
11/07 příspěvek Štěpánek N
380 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.204
11/07 příspěvek Štěpánek N
378 Nastavení typu adresy a jeho použití (např. fakturační adresa)
Příklad uveden na poštovní adrese při vystavování faktur v *210 Obchodník
11/07 příspěvek
Fakturace (Obchodn
Nastavení
Nastavení
Milička N
377 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.185
11/07 příspěvek Štěpánek N
375 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.181
11/07 příspěvek Štěpánek N
372 Příklady sestav - PEVNÁ SESTAVA
11/07 příspěvek
O systému
Popis okna (refere
Suk N
371 Pohled do nadřazeného číselníku - KUK
11/07 příspěvek
O systému
Popis okna (refere
Suk N
360 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.169
10/07 příspěvek Štěpánek N
358 IQ sestava - Nastavení klíčování
10/07 příspěvek
O systému
Popis okna (refere
Suk N
355 IQ sestava - vytvoření vlastní sestavy
Pro začátečníky - ukázkový vytvoření vlastní IQ sestavy (bez uložení)
10/07 příspěvek
O systému
Popis okna (refere
Suk N
351 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.153
10/07 příspěvek Štěpánek N
350 Pořízení položek do výroby
10/07 příspěvek
Výroba
Postup
Čuhel, Koukal, Naar N
342 Chyby při spojováku - řešení
10/07 příspěvek
Účetnictví
Řízení zásob
Postup
Suk N
334 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.144
10/07 příspěvek Štěpánek N
330 Zakázkové listy
10/07 příspěvek
Zakázkový systém
Nastavení
Scheib N
323 Centrální manažer
10/07 příspěvek
O systému
Popis okna (refere
Suk N
314 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.127
10/07 příspěvek Štěpánek N
312 Evidence práce
01/09 příspěvek
Speciální moduly
Pavelková N
307 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.118
10/07 příspěvek Štěpánek N
304 Konzultační schůzka - Čtvrtek 11.10.2007
09/07 příspěvek Štěpánek N
298 Aktualizace WinFASu (program a databáze)
Podrobný postup provedení aktualizace / update WinFASu a databází - přechod na novou verzi programu.
11/07 příspěvek
Technické
Nastavení
Suk N
296 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.111
09/07 příspěvek Štěpánek N
294 Pohyby zvířat
09/07 příspěvek Nečas N
284 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.102
09/07 příspěvek Štěpánek N
283 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.99
09/07 příspěvek Štěpánek N
248 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.90
09/07 příspěvek Štěpánek N
228 Konzultační schůzka - Čtvrtek 25.9.2007
09/07 příspěvek Štěpánek N
218 Elektronické bankovnictví (homebanking)
01/09 příspěvek
Finanční modul
Postup
Suk N
184 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.72
08/07 příspěvek Štěpánek N
181 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.66
08/07 příspěvek Štěpánek N
174 Školicí materiály
11/07 příspěvek Mokrý N
170 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.60
08/07 příspěvek Štěpánek N
168 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.45
08/07 příspěvek Štěpánek N
167 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.42
08/07 příspěvek Štěpánek N
162 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.24
08/07 příspěvek Štěpánek N
161 Konzultační schůzka - Čtvrtek 23.8.2007
08/07 příspěvek Štěpánek N
159 Změny v systému PlemSoft od verze 2.0.0.12
07/07 příspěvek Štěpánek N
156 Konzultační schůzka - Čtvrtek 2.8.2007
07/07 příspěvek Štěpánek N
155 Změny v systému PlemSoft od verze 1.6.7.30
07/07 příspěvek Štěpánek N
154 Změny v systému PlemSoft od verze 1.6.7.25
07/07 příspěvek Štěpánek N
153 Změny v systému PlemSoft od verze 1.6.7.16
06/07 příspěvek Štěpánek N
152 Informace
informace
06/07 příspěvek
Podpora
Linsbauer N
150 Změny v systému PlemSoft od verze 1.6.7.8
08/07 příspěvek Štěpánek N
149 Změny v systému PlemSoft od verze 1.6.7.5
06/07 příspěvek Štěpánek N
148 Změny v systému PlemSoft od verze 1.6.7.2
06/07 příspěvek Štěpánek N
147 Vnitroúčtování
09/07 příspěvek Linsbauer N
146 Doplňkový software
06/07 příspěvek
Podpora
Suk N
145 Prohlížeč PDF souborů
06/07 příspěvek
Doplňkový software
Linsbauer N
139 Změny v systému PlemSoft od verze 1.6.6.139
06/07 příspěvek Štěpánek N
138 Změny v systému PlemSoft od verze 1.6.6.137
06/07 příspěvek Štěpánek N
137 Konzultační schůzka - Čtvrtek 25.6.2007 8:30
06/07 příspěvek Štěpánek N
136 Změny v systému PlemSoft od verze 1.6.6.120
05/07 příspěvek Štěpánek N
135 Od verze 1.6.6.115 úpravy v importech
05/07 příspěvek Štěpánek N
134 Od verze 1.6.6.113 možnost odeslat základní údaje do Benešova
05/07 příspěvek Štěpánek N
133 Od verze 1.6.6.106 nové IQ zvířata v reprodukci
05/07 příspěvek Štěpánek N
132 Změny v systému PlemSoft od verze 1.6.6.99
05/07 příspěvek Štěpánek N
131 Konzultační schůzka - Čtvrtek 1.6.2007
05/07 příspěvek Štěpánek N
130 Prozatím nestahujte vyšší verzi PlemSoftu než 1.6.6.82
05/07 příspěvek Štěpánek N
129 Změny v systému PlemSoft od verze 1.6.6.75
05/07 příspěvek Štěpánek N
127 Mzdy a personalistika - Řízení lidských zdrojů
11/08 příspěvek
Moduly
Pavelková N
123 Požadavky na počítač
Požadavky na provoz informačního systému
11/08 příspěvek
Technické
Suk N
122 Technické
Technické informace
01/09 příspěvek
Informace
Suk N
118 Konzultační schůzka - Čtvrtek 17.5.2007
04/07 příspěvek Štěpánek N
117 Konzultační schůzka - Čtvrtek 26.4.2007 9:00
04/07 příspěvek Štěpánek N
116 Změny v systému PlemSoft od verze 1.6.6.44
04/07 příspěvek Štěpánek N
113 Aplikace reprodukcí
04/07 příspěvek Štěpánek N
97 Připojení přílohy k zakázce
postup v aplikaci *8080
03/08 příspěvek
Zakázkový systém
Postup
Scheib N
76 Dokumenty
10/07 příspěvek
Podpora
Suk N
69 O systému
O informačním systému Winfas
01/09 příspěvek
Podpora
Suk N
61 Prodej IT
11/07 příspěvek Mokrý N
58 Majetek - starý
Modul Majetek
11/07 příspěvek
Majetek
Smejkalová, Svobodová N
47 IQ Majetek
11/07 příspěvek
Majetek - starý
Šablony IQ sestav
Smejkalová, Svobodová N
2281 Import dodavatelských katalogů
03/18 soubor pdf Major N
2273 Mechanizace - Nastavení čtečky Datalogic Quickscan QD2430
02/18 soubor pdf
Postup
Zvířata
Prosecký N
2215 Plán - vzorová tabulka pro import
Vzorová tabulka vstupních dat pro import plánu
10/17 soubor xlsx Šantrůček N
2061 Intrastat
Intrastat ve WinFASu
04/17 soubor pdf Major N
2028 Mechanizace - Školící materiál pro samostudium
02/17 soubor pdf
ZRUŠENO - Prezenta
Postup
Prosecký N
1970 EET ve WinFAS
komplexní návod EET ve WinFAS
03/17 soubor pdf
Finanční modul
Řízení zásob
Smrčková N
1966 AGF_založení nových položek
Popis, jak zažádat o novou položku u AGF
10/16 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1963 EDT - Vyřazení náhradních zvířat - SZIF - nahrazení - vyřazeným
10/16 soubor pdf
Zvířata
Postup
Prosecký N
1961 EDT - Vyřazení náhradních zvířat - SZIF
10/16 soubor pdf
Zvířata
Postup
Prosecký N
1945 Zásoby (prezentace 2015)
Prezentace na Skalském Dvoře v roce 2015
09/16 soubor ppsx
Řízení zásob
Major N
1942 certifikát - stájového registru běžců
Certifikát stájového registru běžců
09/16 soubor pdf
Zvířata
Certifikáty
Nečas N
1941 Nastavení modulu ŘZ pro maloobchodní prodej
Nastavení peněžních šuplíků
09/16 soubor pdf
Postup
Řízení zásob
Smrčková N
1938 PAP - pomocný analytický přehled - příspěvkové organizace
PAP - Pomocný analytický přehled
09/16 soubor pdf
Účetní výkazy
Postup
Kocourková N
1927 Kontrolní výkaz (SK)
06/18 soubor pdf Kalasová N
1913 Akcie - školící materiál
Postup krok za krokem agendou akcie, od vytvoření po výplatu
12/16 soubor pdf
Akcie
Kocourková N
1908 Výkazy příspěvkové organizace
Generování výkazů + nahrání do Výkaznictví
08/16 soubor pdf
Účetní výkazy
Postup
Kocourková N
1905 Bonusový systém
Bonusový systém_slevy pro klienty
07/16 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1895 Jsme jedním ze sponzorů 2. česko-slovenská filatelistické výstavy
Žďár nad Sázavou 2016
06/16 soubor png Pavelková N
1894 Běh naděje
06/16 soubor pdf Pavelková N
1893 Dotazník - soutěž o pivní speciál Mazaný lišák (2016)
Tento dotazník vytiskněte, vyplňte a odevzdejte do sběrné schránky u našeho stánku na jedné z regionálních zemědělských výstav, pořádaných v roce 2016. Více informací v příspěvku 1892.
05/16 soubor pdf Suk N
1890 Úprava účtu ve výkaze
05/16 soubor pdf Kalasová N
1889 Import výkazu
import výkazu
05/16 soubor pdf Kalasová N
1886 EDT - komunikace se SZIF: doba porodu suchostojných krav
05/16 soubor pdf
Zvířata
Postup
Prosecký N
1882 Mapa klientů
Návod na tvorbu mapy klientů
05/16 soubor pdf
CRM
Milička N
1873 Půjčovna
Půjčovna_materiál pro samostudium
04/16 soubor pdf
Půjčovna
Postup
Major N
1851 TECHAGRO 2016 - prospekt
03/16 soubor pdf Urban N
1844 Agroevidence
Leták pro agroevidenci
03/16 soubor pdf Jaroš N
1839 Roční zúčtování daně
01/16 soubor pdf
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1833 INTRASTAT
Vykazování pro intrastat
01/16 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1825 Kontrolní hlášení - postup
Kontrolní hlášení
12/16 soubor pdf Kalasová N
1824 Kontrolní hlášení - šablony:IQ přenesení daň. povinnosti
03/16 soubor dan Kalasová N
1805 Posun DPH na přelomu roku
12/15 soubor ppsx
Účetnictví
Pavelková N
1804 Kontrolní hlášení
12/15 soubor ppsx
Účetnictví
Pavelková N
1803 Řízení lidských zdrojů
Mzdy
12/15 soubor ppsx
Mzdy a personalist
Pavelková N
1802 Prezentace - Mechanizace 2015
Mechanizace
12/15 soubor ppsx
Speciální moduly
Pavelková N
1801 Zvířata
12/15 soubor ppsx
Zvířata
Pavelková N
1800 Agroevidence
12/15 soubor ppsx
Zvířata
Pavelková N
1799 Prezentace - Novinky a zajímavosti
Novinky a zajímavosti
12/15 soubor ppsx
Moduly
Pavelková N
1798 Prezentace - Převody na nový rok
Převody na nový rok
12/15 soubor ppsx
Moduly
Pavelková N
1797 Prezentace - Evidence majetku
Evidence majetku
12/15 soubor ppsx
Majetek
Pavelková N
1796 Prezentace - Pozemky
Pozemky
12/15 soubor pptx
Pozemky
Pavelková N
1795 Prezentace - Výkazy roku 2016
Výkazy roku 2016
12/15 soubor ppsx
Účetní výkazy
Pavelková N
1794 Zásoby_Využití aplikace *8757_prezentace
Využití aplikace *8757
12/15 soubor ppsx
Řízení zásob
Pavelková N
1793 Zásoby_Výroba s technickou přípravou_prezentace
Výroba s technickou přípravou
12/15 soubor ppsx
Výroba
Pavelková N
1792 Zásoby_Výroba směsi_prezentace
Výroba směsi
12/15 soubor ppsx
Výroba
Pavelková N
1791 Zásoby_Přenesená daňová povinnost_prezentace
Přenesená daňová povinnost
12/15 soubor ppsx
Řízení zásob
Pavelková N
1790 Zásoby_Nejčastější dotazy_prezentace
Nejčastější dotazy
12/15 soubor ppsx
Řízení zásob
Pavelková N
1789 Zásoby_Evidenční výroba_prezentace
Zásoby_Evidenční výroba
12/15 soubor ppsx
Výroba
Pavelková N
1788 Doprava_prezentace
Doprava
12/15 soubor ppsx
Doprava
Pavelková N
1690 Složenky tybu B
Vytvoření podkladu pro zaslání složenek Českou poštou, s.p.
09/16 soubor pdf
Finanční modul
Složenky - jak vyt
Postup
Kalasová N
1689 Přenesená daň. povinnost dle limitu
Přenesená daň. povinnost dle limitu: nastavení kontroly u fakturačních položek
08/16 soubor pdf
Fakturace (Obchodn
Účetnictví
Postup
Suk N
1688 Zásoby_Peněžní šuplík a tržby
08/15 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1658 Zásoby_Míchání směsí
07/15 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1621 Nabídka kancelářského papíru
02/15 soubor pdf Pavelková N
1591 Nedokončená výroba
Denková
12/14 soubor ppsx
Finanční modul
Výroba
Skalský dvůr 2014
Kalasová N
1589 Kontrola dat
Denková
12/14 soubor ppsx
Účetní výkazy
Skalský dvůr 2014
Kalasová N
1588 Prezentace - Převod do nového roku (2014 - 2015)
Prezentace ze školení 2014
12/14 soubor ppsx
Účetnictví
Skalský dvůr 2014
Suk N
1587 Tipy a triky ve WinFASu (prezentace 2014)
Prezentace ze školení na Skalském dvoře 2014
12/14 soubor ppsx
Finanční modul
Skalský dvůr 2014
Suk N
1586 Personalistika
Pavelková
12/14 soubor ppsx
Mzdy a personalist
Skalský dvůr 2014
Pavelková N
1585 Mzdy
Pavelková
12/14 soubor ppsx
Mzdy a personalist
Skalský dvůr 2014
Pavelková N
1583 Výkazy XML
MIlička
12/14 soubor pptx
Účetní výkazy
Skalský dvůr 2014
Speciální moduly
Milička N
1582 Sestavy
Milička
12/14 soubor pptx
Speciální moduly
Skalský dvůr 2014
Milička N
1581 Klienti
Milička
12/14 soubor pptx
Evidence klientů,
Skalský dvůr 2014
Milička N
1580 Export kalkulací do OLAP
Milička
12/14 soubor pptx
Speciální moduly
Skalský dvůr 2014
Milička N
1579 EDI
Milička
12/14 soubor pptx
Speciální moduly
Skalský dvůr 2014
Niesner, Urban N
1572 Zásoby (prezentace 2014)
Skalský dvůr 2011 - prezentace modulu Zásoby
11/14 soubor ppsx
Řízení zásob
Postup
Major N
1569 Druhá snížená sazba DPH
Druhá snížená sazba DPH: nastavení kódu DPH
08/16 soubor pdf
Účetnictví
Postup
Kalasová N
1568 Zásoby_Převod firmy do nového roku v kostce
Zásoby_převod firmy do nového roku v kostce
11/14 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1566 Daňové doklady z plateb: dodatečné uplatnění DPH (nárok) a dodatečně odvedené DPH (odvod)
01/18 soubor pdf
Účetnictví
Dušek N
1532 Zásoby_Plánování výroby
Popis aplikce *5563_Plánování výroby
07/14 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1457 Zásoby_Speciální převod po prvním spojováku
Zásoby_Speciální převod po prvním spojováku zásob do účta
02/14 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1447 Evidence pozemků a nájemních smluv
12/13 soubor ppsx
Pozemky
Skalský dvůr 2013
Švomová N
1446 Novinky v modulu Majetek
Prezentace Skalském dvoře 2013
12/13 soubor ppsx
Skalský dvůr 2013
Majetek
Postup
Smejkalová, Svobodová N
1445 Cizí měna ve WinFASu
Prezentace Skalském dvoře 2013
11/13 soubor ppsx
Účetnictví
Skalský dvůr 2013
Dušek N
1441 Novinky v modulu Zvířata
Prezentace Skalském dvoře 2013
11/13 soubor ppsx
Skalský dvůr 2013
Zvířata
Nečas N
1440 Evidence pošty, spisová služba, podatelna
Prezentace na Skalském dvoře 2013
11/13 soubor ppsx
Evidence pošty
Skalský dvůr 2013
Smejkalová N
1438 Saldo - penále a úrok z prodlení
Prezentace Skalském dvoře 2013
11/13 soubor ppsx
Fakturace (Obchodn
Skalský dvůr 2013
Milička N
1437 Saldo - časová analýza dluhu
Prezentace Skalském dvoře 2013
11/13 soubor ppsx
Fakturace (Obchodn
Skalský dvůr 2013
Milička N
1436 Zakázkový systém
11/13 soubor ppsx
Zakázkový systém
Skalský dvůr 2013
Scheib N
1435 Pokročilé možnosti sestav z mezd
Prezentace mezd na Skalském dvoře 2013
11/13 soubor ppsx
Mzdy a personalist
Skalský dvůr 2013
Pavelková N
1434 Mzdy - informace
Prezentace mezd na Skalském dvoře 2013
11/13 soubor ppsx
Mzdy a personalist
Skalský dvůr 2013
Pavelková N
1433 Mzdy - exekuce
Prezentace mezd na Skalském dvoře 2013
11/13 soubor ppsx
Mzdy a personalist
Skalský dvůr 2013
Pavelková N
1431 Zásoby_Novinky v roce 2013
Prezentace řízení zásob na Skalském dvoře 2013
11/13 soubor pptx
Řízení zásob
Skalský dvůr 2013
Major N
1367 Zásoby_Evidenční výroba
Zjednodušená výroba v zásobách
07/13 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1273 Excel - tabulka pro import pohledávek (verze od 1.1.2013)
Tabulka XLS pro importy pohledávek z jiného SW do WinFASu. Jde o součást návodu +1271.
12/12 soubor xls Suk N
1272 Excel - tabulka pro import závazků (verze od 1.1.2013)
Tabulka XLS pro importy závazků z jiného SW do WinFASu. Jde o součást návodu +1271.
12/12 soubor xls Suk N
1270 Úvěr - tabulka
12/12 soubor xls Švomová N
1269 Prezentace - Bonusový systém
Prezentace z roku 2012
12/12 soubor pdf
Řízení zásob
Naar N
1265 Vypůjčovna
Podklady pro školení pro agendu Vypůjčovna
11/12 soubor pdf Milička N
1263 Prezentace - Kreditní informace
Kreditní informace
11/12 soubor pdf
O systému
Milička N
1262 Prezentace - IQ saldo v akci
Prezentace IQ saldo v akci z roku 2012
11/12 soubor pdf
Fakturace (Obchodn
Milička N
1261 Prezentace - IQ Boss
IQ Boss
11/12 soubor pdf
O systému
Milička N
1260 Prezentace - Kumulace spojováků
Kumulace spojováků
11/12 soubor pdf
Řízení zásob
Dokumenty
Major N
1259 Prezentace - Kontrola zásob
Prezentace z roku 2012
11/12 soubor pdf
Řízení zásob
Dokumenty
Postup
Major N
1255 Struktura zásob
Popisuje průřez zásobami
11/12 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1254 Zásoby a obecné importy
obecné importy v zásobách
11/12 soubor pdf
Řízení zásob
Major N
1222 Informační leták - Režie a nedokončená výroba
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
06/12 soubor pdf Urban N
1215 Informační leták - Finanční a účetní modul
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
04/12 soubor pdf Urban N
1212 Vyúčtování daně ze závislé činnosti, všechna podání ČDS
Vyúčtování daně ze závislé činnosti, srážkové daně, všechna podání na ČDS
02/12 soubor pdf
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1203 Změny ve mzdách od roku 2012
01/12 soubor pdf
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1183 Import akcií
Zkušenosti z importu akcií z jiných systémů
11/11 soubor pdf
Postup
Akcie
Milička N
1168 Agenda Doprava
Popis agendy Doprava, k čemu slouží a co obsahuje
11/11 soubor pdf
Doprava
Postup
Pavelková, Scheib N
1152 Produkce pomocné činnosti
12/11 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1142 Tabulka automatického rozpouštění
06/11 soubor pdf
Účetnictví
Postup
Dušek N
1110 Tabulka pro import počátečních stavů kalkulací minulého roku z jiného SW
XLS
01/11 soubor xls Suk N
1108 Tabulka pro import počátečních stavů hlavní knihy minulého roku z jiného SW
XLS (Excel) tabulka pro import hlavní knihy z jiného účetního programu do WinFASu. Součást návodu 1106.
01/11 soubor xls Suk N
1103 Pořízení PHM v mzdové výrobě
01/11 soubor pdf
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1091 Příprava RZ na rok 2010
Prezentace ze Skalského dvora 2010
12/10 soubor pdf
Řízení zásob
Major N
1068 Kontrola zásob po převodu dat
Kontrola zásob po převodu dat
03/11 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1060 Pořízení mezd dle katalogu prací + RUDEP
10/10 soubor pdf
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
1049 Evidence PHM
Evidence PHM + data do Excelu pro finanční úřad
10/10 soubor pdf
Řízení zásob
Postup
Major N
1042 Příklad rozpouštění režií (tabulka pro školení)
Tabulka je určena pro názorný zápis/ukázku principu rozpouštění režií na konkrétních připadech. Je určena především pro školení doplněné výkladem.
08/10 soubor pdf
Účetnictví
Postup
Dušek N
1030 Skladová karta
05/10 soubor pdf
Prezentace novinek
Řízení zásob
Major N
1029 Prezentace -Zootechnická evidence
Zootechnická evidenxe
05/10 soubor pdf
Zvířata
Prezentace novinek
Nečas N
1028 Doprava
05/10 soubor pdf
Prezentace novinek
Doprava
Pavelková N
1027 Multimédia
05/10 soubor pdf
O systému
Prezentace novinek
Urban N
1026 Intrastat
05/10 soubor pdf
Řízení zásob
Prezentace novinek
Urban N
1025 Pracovní smlouvy
05/10 soubor pdf
Prezentace novinek
Mzdy a personalist
Pavelková N
1023 Archivace sestav (prezentace 2010)
Prezentace možností automatické archivace sestav do PDF při jejich tisku.
05/10 soubor pdf
O systému
Prezentace novinek
Milička N
1022 Prezentace - Číslování upomínek
Číslování upomínek
05/10 soubor pdf
Prezentace novinek
Účetnictví
Milička N
1014 Prezentace novinek 2010
05/10 soubor pdf Urban N
1013 Program pro zemědělskou prvovýrobu PDF
05/10 soubor pdf Urban N
1000 TechAgro 2010
propagační materiál
02/10 soubor pdf Urban N
999 Informační leták - Zakázky
02/10 soubor pdf Urban N
963 Příklad Pentálního účetnictví - celý vyplněný
příklad
11/09 soubor xls
Účetnictví
Postup
Pavelková N
952 Preznetace - Modul Multimédia
Prezentace z roku 2009
11/09 soubor pdf
Postup
Správa dokumentů
Suk N
933 Prezentace - Servisní protokol
prezentace Servisní protokol z roku 2009
11/09 soubor pps
Doprava
Postup
Pavelková N
932 Prezentace - Doprava
prezentace modulu Doprava z roku 2009
11/09 soubor pps
Postup
Doprava
Pavelková N
899 Dávky nemocenského pojištění, náhrada DPN - 2009
Dávky nemocenského pojištění, náhrada mzdy v prvních 14 dnech DPN (karantény) - 2009
09/09 soubor pdf Pavelková N
876 Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009
09/09 soubor pdf Pavelková N
868 Informační leták - Zootechnická evidence
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
06/09 soubor pdf Urban N
809 Technologický stromeček
I0143_Sporten
04/09 soubor xls Major N
783 Příklad online archivace
Jde o součást návodu +781 Postup archivace ve WinFASu
02/09 soubor txt Suk N
780 Nemocenské pojištění ve WinFASu v roce 2009
09/09 soubor pdf
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
654 Informační leták - Automatická kalkulační tvorba
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
09/08 soubor pdf
Propagační materiá
Pavelková N
653 Informační leták - Vnitropodnikové účetnictví
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
08/08 soubor pdf
Propagační materiá
Pavelková N
652 Informační leták - Fakturace
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
08/08 soubor pdf
Propagační materiá
Pavelková N
651 Informační leták - Mzdy a personalistika
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
08/08 soubor pdf
Propagační materiá
Pavelková N
627 Zákonné srážky ze mzdy v roce 2018, dle OSŘ
Zákonné srážky ze mzdy v roce 2018 + nastavení ve WniFASu
04/12 soubor pdf
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
623 Video - ukázkové pořízení mezd (rok 2004)
Video s ukázkou zápisu mezd do WinFASu. Video je z roku 2004.
05/08 soubor swf Pavelková N
622 Video - zápis závazku ve WinFASu (rok 2004)
Ukázkové video jak vypadá zápis závazkového dokladu. Video je doplněno o vysvětlení jednotlivých kroků.
05/08 soubor swf
Finanční modul
Postup
Suk N
582 Celková analýza chovu - deklarace ukazatelů 14.4.2008
04/08 soubor xls Štěpánek N
579 Informační leták - Evidence zvířat
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
04/08 soubor pdf
Propagační materiá
Štěpánek N
578 Informační leták - Řízení zásob
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
09/08 soubor pdf
Propagační materiá
Suk N
577 Informační leták - Výroba krmných směsí (modul Výroba)
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
09/08 soubor pdf
Propagační materiá
Suk N
576 Informační leták - Evidence půdy
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
04/08 soubor pdf
Propagační materiá
Suk N
575 Informační leták - Podpora IS WinFAS
Informační leták popisující způsoby podpory uživatelů IS WinFAS (školení, konzultace, nové verze programu, ...)
04/08 soubor pdf
Propagační materiá
Suk N
574 Informační leták - Než se rozhodnete
Informační leták - než se rozhodnete změnit informační systém ve Vaší firmě
04/08 soubor pdf
Propagační materiá
Suk N
573 Informační leták - Evidence majetku
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
04/08 soubor pdf
Propagační materiá
Suk N
572 Informační leták - Historie Organizační kanceláře
Informace o historii Organizační kanceláře
04/08 soubor pdf
Propagační materiá
Suk N
571 Informační leták - Doprava
Přehled možností modulu / funkčnosti v IS WinFAS
04/08 soubor pdf
Propagační materiá
Suk N
560 Zápis z jednání 31.03.2008
04/08 soubor doc Štěpánek N
557 certifikát - stájového registru ovcí a koz
certifikát
03/08 soubor pdf
Zvířata
Certifikáty
Nečas N
556 certifikát - registr prasat v hospodářství
certifikát
03/08 soubor pdf
Zvířata
Certifikáty
Nečas N
555 certifikát - registr stájového skotu
certifikát
03/08 soubor pdf
Zvířata
Certifikáty
Nečas N
551 Kompletní dokumentace systému Plemsoft
03/08 soubor zip Štěpánek N
539 Mazací scripty (6.3.2008)
03/08 soubor zip Štěpánek N
538 Manuály - Plemsoft (6.3.2008) - finální
03/08 soubor zip Štěpánek N
537 Zápis z jednání 6.3.2008
03/08 soubor doc Štěpánek N
536 Stav projektu k 6.3.2008
03/08 soubor 3 Štěpánek N
535 Šablony IQ sestavy (2007-03-06) - finální
03/08 soubor zip Štěpánek N
506 Knihovna - IQ výrobní operace
Pouze WinFAS ver. 2.0.2.x !!!
02/08 soubor pbd Jurke N
491 Vzorová databáze modulu zvířat
Archiv vzrové databáze zvířat
02/08 soubor zip Štěpánek N
489 Hlášení Benešov - dokument
Dokument popisuje jednotvivé druhy hlášení a metodu jejich tvorby
01/08 soubor doc Štěpánek N
476 Komplentí popis a struktury souborů pro importy
01/08 soubor doc Štěpánek N
475 Benešov - Hlášení
Ucelený přehled
01/08 soubor doc Štěpánek N
469 Benešov
12/07 soubor doc Štěpánek N
468 Šablony IQ
Šablony IQ 18.12.2007
12/07 soubor zip Štěpánek N
467 Zápis z jednání 18.12.2007
12/07 soubor doc Štěpánek N
466 Shrnutí projektu k 18.12.2007
12/07 soubor 12 Štěpánek N
456 Zápis z jednání 4.12.2007
12/07 soubor doc Štěpánek N
437 Převod mezd do nového roku
01/12 soubor pdf
Mzdy a personalist
Postup
Pavelková N
430 Data mining - PREZENTACE
Data mining
11/07 soubor pps
Data mining
Postup
Scheib N
423 Manuály - Ústřední evidence
11/07 soubor doc Štěpánek N
393 Manuály - Plemsoft
11/07 soubor rar Štěpánek N
392 Komunikace s Benešovem - popis odesílaných souborů
11/07 soubor doc Štěpánek N
391 Šablony IQ sestav
11/07 soubor zip Štěpánek N
390 Manuály Plemsoft - Obecné
11/07 soubor zip Štěpánek N
389 Zápis z jednání 15.11.2007
11/07 soubor doc Štěpánek N
369 Zápis z jednání 30.10.2007
10/07 soubor doc Štěpánek N
368 Shrnutí projektu k 30.10.2007
10/07 soubor 10 Štěpánek N
367 Celková analýza chovu - kompletní přehled ukazatelů
10/07 soubor xls Štěpánek N
366 Šablony IQ sestav
10/07 soubor zip Štěpánek N
365 Šablony IQ sestav pro Celkovou analýzu
10/07 soubor zip Štěpánek N
364 Obecné manuály Plemsoft
10/07 soubor zip Štěpánek N
328 Manuály - Číselníky Plemsoft
10/07 soubor doc Štěpánek N
327 Šablony IQ sestavy (2007-10-11)
10/07 soubor zip Štěpánek N
326 Zápis z jednání 11.10.2007
10/07 soubor doc Štěpánek N
325 Shrnutí projektu k 11.10.2007
10/07 soubor 10 Štěpánek N
324 Celková analýza chovu - kompletní návrh
10/07 soubor xls Štěpánek N
303 Zápis z jednání 26.9.2007
09/07 soubor doc Štěpánek N
302 Shrnutí projektu k 26.9.2007
09/07 soubor 9 Štěpánek N
301 Celková analýza chovu - návrh ukazatelů
09/07 soubor xls Štěpánek N
247 Nahlašení chyb
09/07 soubor mht Pavelková N
237 Vytvoření nové firmy z archivu (video)
09/07 soubor swf
Technické
Pavelková N
231 Kontrola užitkovosti - metodika
09/07 soubor doc Štěpánek N
230 Shrnutí projektu k 5.9.2007
09/07 soubor 9 Štěpánek N
229 Zápis z jednání 5.9.2007
09/07 soubor doc Štěpánek N
220 IQ saldokonto - speciality v nastavení
Popisuje užitečné možnosti nastavení datumů, intervalů splatnosti a dní po splatnosti u IQ saldokonto.
09/07 soubor pdf
Finanční modul
Nastavení
Suk N
219 Nastavení číselníku *9820 Definice bankovních přenosů
Seznam bank a formátů souborů, které využívají pro elektronický platební styk. Podle potřeby nastavte formát do číselníku *9820 Definice bankovních přenosů
09/07 soubor pdf
Elektronické banko
Nastavení
Suk N
217 Nastavení firewallu Windows XP SP2 pro WinFAS server
Pokud je server WinFASu nainstalovaný na Windows XP SP2 s aktivním firewallem, musíte nejdříve povolit port 2638 (TCP i UDP).
09/07 soubor pdf
Technické
Nastavení
Suk N
180 Zápis z jednání 23.8.2007
08/07 soubor doc Štěpánek N
163 Postup najetí nové firmy na PlemSoft - vytvoření počátečních stavů
08/07 soubor doc Štěpánek N
144 Čeština pro PDF Creator
06/07 soubor ini Linsbauer N
128 Pravidla pro načítání prasnic do aplikace reprodukcí
05/07 soubor db Štěpánek N
120 Informační leták - Propagační materiál WinFASu (souhrnný)
Souhrnný materiál o hlavních modulech IS WinFASu.
09/08 soubor pdf
Propagační materiá
Suk N
115 Struktura návazností tabulek
04/07 soubor doc Štěpánek N
737 Kariéra
01/09 kořen Urban N
733 Kontakt
01/09 kořen Urban N
731 Podpora
Technická podpora informačního systému
01/09 kořen Suk N
730 Partneři
Partneři, Dealeři
01/09 kořen Urban N
729 Prezentace
Ekonomický a informa ní podnikový software
01/09 kořen Urban N
300 Daňové a účetní poradenství
09/07 kořen Pavelková N
297 Školení
O školení
01/09 kořen Mokrý N
27 Informační systém WinFAS
11/08 kořen Linsbauer N
2040 Videonávody
03/17 seznam
Podpora
Starý N
2038 Základy ovládání
03/17 seznam
Podpora
Starý N
2022 Vyhledávání nové
Nové vyhledávání na webu
02/17 seznam Suk N
1990 Skalský dvůr 2016 - přehled prezentací
Internátní školení
12/16 seznam Starý N
1815 Skalský dvůr 2015 - přehled prezentací
Internátní školení
12/15 seznam Ubr N
1651 Agroevidence
06/15 seznam
Moduly
Pozemky
Jaroš N
1642 Přehled výstav 2015
05/15 seznam Jaroš N
1576 Skalský dvůr 2014 - přehled prezentací
Internátní školení
12/14 seznam
Dokumenty
Informační systém
Urban N
1501 Prase 2014
05/14 seznam Urban N
1497 Přehled výstav 2014
05/14 seznam Urban N
1490 Seznam školení
04/14 seznam Urban N
1481 WinFAS se prezentoval veletrhu TechAgro 2014
TechAgro 2014
04/14 seznam Urban N
1479 Mechanizace - GPS
03/14 seznam
Moduly
Urban N
1477 Zootechnická evidence
03/14 seznam
Zvířata
Urban N
1476 Implementační převodové tabulky
03/14 seznam Urban N
1473 TECHAGRO 2014 - uživatelé WinFASu
03/14 seznam Urban N
1471 TECHAGRO 2014 - Volná vstupenka
TechAgro 2014 - anketa pro uživatele facebooku
03/14 seznam Urban N
1469 TECHAGRO 2014
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky 30.3. - 3.4. 2014
03/14 seznam Urban N
1451 PF 2014
12/13 seznam Urban N
1430 Skalský dvůr 2013 - přehled prezentací
Internátní školení
11/13 seznam
Dokumenty
Informační systém
Urban N
1358 WinFAS se prezentoval na NVHZ 2013
WinFAS se prezentoval na NVHZ 2013 v Brně
07/13 seznam Urban N
1220 Přehled výstav 2012
výstavy 2012
06/12 seznam Urban N
1157 Zásoby_Základy ovládání 2
Další potřebné návody týkající modulu zásob
05/12 seznam
Postup
Major N
1149 Kralovická zemědělská výstava 2011
Areál střediska Kralovické zemědělské a.s. a okolní pozemky
07/11 seznam Urban N
1140 10. Chovatelský den
Agrochov Sobotka a.s., areál ŽV Staňkova Lhota
05/11 seznam Urban N
1134 Přehled výstav 2011
05/11 seznam Urban N
1069 XVII. podzimní setkání zemědělských podnikatelů
11/10 seznam Urban N
1065 Zásoby - Základy ovládání 1
Obecný návod pro ovládání nejdůležitějších aplikací v ŘZ
06/12 seznam Major N
1063 Zásoby a účetnictví ve WinFASu
Logika účtování, ocenění, spojovák, kontrola zásob na účetnictví
05/12 seznam Major N
1050 10.ročník národní výstavy - DEN ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU
Radešínská Svratka
09/10 seznam Urban N
1034 Chovatelský den Syřenov
06/10 seznam Urban N
1033 8.ročník zemědělské výstavy Kroměříž 2010
06/10 seznam Urban N
1020 Prezentace novinek 2010
05/10 seznam
Informační systém
Dokumenty
Urban N
1017 OPAŘANY 2010
„OPAŘANY 2010″ – XII.výstava plemenného skotu a III.den techniky
05/10 seznam Urban N
1015 Odborné vzdělávání pro pracovníky v zemědělství
05/10 seznam Urban N
1011 Program pro zemědělskou prvovýrobu
05/10 seznam Urban N
1006 Nezávazná kalkulace
03/10 seznam Urban N
1005 Cenové podmínky
03/10 seznam
Prezentace
Urban N
992 WinFAS se prezentoval veletrhu TechAgro 2012
TechAgro 2012
02/10 seznam Urban N
988 Majetek
Popis modulu Majetek
01/10 seznam
Moduly
Svobodová N
966 Kreditní informace
12/09 seznam
Speciální moduly
Urban N
916 Obvyklá posloupnost zpracování ve mzdách
11/09 seznam Pavelková N
915 Náměty a připomínky
náměty, připomínky, pomozte nám systém vylepšit
11/09 seznam Urban N
878 Plemsoft
Představení systému PlemSoft
07/09 seznam
Speciální moduly
Nečas N
871 mzdy _parametry a sestavy
12/11 seznam Pavelková N
863 WHP TECHNIK s.r.o.
05/09 seznam
Technologická spol
Urban N
862 SYBASE Software, s.r.o.
05/09 seznam
Technologická spol
Urban N
859 Užitečné odkazy
Obchodní rejstřík, ARES, Plátci DPH
08/16 seznam
Kontakt
Kocourková N
857 Přehled výstav 2010
Přehled výstav , kde můžete navštívit na náš stánek
04/09 seznam Urban N
831 Vaše náměty
Možnost podat námět na zlepšení WinFAS
03/09 seznam Urban N
830 Topologie systému
Topologie zapojení systému
03/09 seznam Urban N
825 Akce na prodejně Organizační kanceláře
Digitalizace TV
03/09 seznam Urban N
800 Balíček Standard
02/09 seznam Urban N
799 Cenové podmínky
Tvorba WWW >> Cenové podmínky
02/09 seznam Urban N
798 Další služby
Tvorba WWW >> Další služby
02/09 seznam Urban N
797 Reference
Reference, tvorba webových stránek
02/09 seznam Urban N
795 Prodej počítáčů
02/09 seznam Urban N
788 Licence a cenové podmínky
02/09 seznam Urban N
782 Ceník prací a služeb
02/09 seznam
Podpora
Niesner, Urban N
778 Zapomněli jste heslo?
01/09 seznam Urban N
776 Seznam všech dostupných aktualizací
01/09 seznam Urban N
773 Nejčastěji kladené dotazy
Nejčastěji kladené dotazy
01/09 seznam
Podpora
Urban N
768 Školení
Podpora školení
01/09 seznam Urban N
767 Mapa www
Mapa internetových stránek
01/09 seznam
Kontakt
Urban N
766 Bezplatná prezentace
Bezplatná prezentace informačního systému WinFAS
01/09 seznam Urban N
761 Mapa klientů
Pokrytí WinFASem
01/09 seznam
Prezentace
Urban N
759 Zvířata
01/09 seznam
Moduly
Nečas N
758 Zakázky
01/09 seznam
Moduly
Scheib N
752 Pozemky
01/09 seznam
Moduly
Urban N
751 Mzdy a personalistika - řízení lidských zdrojů
01/09 seznam
Moduly
Urban N
749 Finanční modul
01/09 seznam
Moduly
Urban N
747 Doprava
01/09 seznam
Moduly
Urban N
742 Partnerská síť
01/09 seznam
Partneři
Urban N
739 Pro média
01/09 seznam
Prezentace
Urban N
726 Technologická spolupráce
12/08 seznam
Partneři
Urban N
650 mzdy - mzdové výpočty, spojovák
11/11 seznam Pavelková N
649 mzdy_pořízení nepřítomností
10/11 seznam Pavelková N
648 mzdy _pořízení hrubých mezd
10/11 seznam Pavelková N
647 mzdy _zápis zaměstnance a PPV
mzdy_zápis zaměstnance a PPV
10/11 seznam Pavelková N
630 Roršířené vyhledávání
Rozšířené vyhledávání v příspěvcích
07/08 seznam Mokrý N
624 Propagační materiály
propagační materiály
05/08 seznam Urban N
558 Certifikáty
certifikáty
03/08 seznam
Dokumenty
Informační systém
Pavelková N
386 Popis okna předvýběru
11/07 seznam
Účetnictví
Postup
Suk N
376 CRM - Zákaznický portál
Zákaznický portál CRM
12/08 seznam Urban N
344 Popis okna (referenční příručka)
10/07 seznam
Dokumenty
Informační systém
Linsbauer N
291 Ke stažení
01/09 seznam Suk N
288 Šablony pořízení
09/07 seznam
Šablony
Šablony
Pavelková N
287 Šablony IQ sestav
09/07 seznam
Šablony
Šablony
Pavelková N
226 Novinky
09/07 seznam
Podpora
Mokrý N
197 Vyhledávání
09/07 seznam Mokrý N
182 Počítačová učebna
počítačová učebna
05/08 seznam
Školení
Suk N
176 Nastavení
08/07 seznam
Informační systém
Dokumenty
Mokrý N
175 Postup
08/07 seznam
Informační systém
Dokumenty
Mokrý N
96 Aktualizace programu
03/08 seznam
Podpora
Suk N
65 Přihlášení
přihlášení na webové stránky
01/09 seznam Místecký N
60 O společnosti
stručný popis naší firmy a historie
03/08 seznam
Kontakt
Urban N
59 Osobní kontakty
01/09 seznam
Kontakt
Urban N
57 Moduly
Placené agendy licenčního stromu
03/08 seznam
Podpora
Urban N
Autor:    Suk Ondřej    | Posl.změna:    20.02.2017    | Článek:    2022    |     www.WinFAS.cz