Článek: 1852 | Naposledy změněno: 11.03.2016

PRACOVNÍ OPERACE - HNOJENÍ - HROMADNĚ

1. Spusťte aplikaci Agroevidence *4010.
2. Vyberte záložku "Osevní plány".
3. Rozbalte výběr tlačítka pracovní činnosti Hnojení a spusťte funkci "Hromadně".


4. Vyplňte předpisy na plnění hodnot (data se po výběru osevních plánů naplní nastavenými hodnotami):

  • Činnost: činnost pracovní operace.
  • Datum činnosti: datum přívodu hnojiva na pozemky.
  • Datum zapravení.
  • Hnojivo: hnojivo aplikované na půdní bloky.
  • Doplnit výměry z podbloku: při zaškrtnutí se budou automaticky doplňovat celkové výměry podbloků.
  • Dávka: množství spotřebovaného hnojiva na hektar.
  • Provedl a Zaznamenal.
  • Způsob aplikace hnojiva.
  • Poznámka: pole pro volný text.

5. Klepněte na tlačítko  "Osevní plány".


 

6. Vyberte díly půdních bloků (resp. podbloky).
7. Výběr potvrďte klepnutím na tlačítko "OK".


 

8. Zkontrolujte správnost dat na jednotlivých blocích/plánech a případně údaje doplňte/upravte.
9. V případě, že znáte přesnou spotřebu hnojiva, která neodpovídá hodnotě vypočtené z dávky, můžete změnit celkovou dávku zadáním množství do pole "Rozpočítat celkové množství mezi bloky" a klepnete na tlačítko "šipky" vedle pole.
10. Data uložte klepnutím na tlačítko "OK".


 
 

Zpět na článek:  Hromadné pořízení pracovních činností

Rozcestník: MODUL AGROEVIDENCE 

 

Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    11.03.2016    | Článek:    1852    |     www.WinFAS.cz