Článek: 1834 | Naposledy změněno: 22.11.2018

Přehled tržeb

 • Tento návod popisuje, jakým způsobem ze systému WinFAS vygenerovat přehled tržeb za určité období, které firmy mohou potřebovat k provedení kontrolního hlášení. Další informace k této problematice je možné nalézt v návodu +1825 Kontrolní hlášení.
 • pro přehled tržeb existují ve WinFASu dvě pevné sestavy, které mohou firmy využívat
 • jedna sestava přehledu tržeb zohledňuje DPH a odvody DPH, druhá sestava pro změnu typ úhrady
 • sestavy se nachází ve stromě v řízení zásob – sestavy:

 • nejrychleji sestavu spustíme tak, že dáme vyhledávat kód.            
 • a v nabídce WinFAS se objeví:

Přehled tržeb (DPH)

 • pevná sestava „přehled tržeb“ zobrazuje tržby dle jednotlivých sazeb DPH
 • Postup:
  • spustíme si sestavu
  • v parametrech pro sestavu vyplníme filtry, které potřebujeme – vždy povinně sklad

 • poté klikneme na tlačítko 
 • dostaneme přehled tržeb za vybrané období a pro vybraný sklad
 • na konci sestavy je shrnující tabulka rozdělená mezi tržby, kasou a fakturou

 • Pokud navíc vyberete parametr "Způsob platby", přibude na konci sestavy tabulka s tímto rozpisem:

Upozornění:

 • Rozpis plateb lze zobrazit pouze v případě, že využíváte peněžní šuplíky, ve kterých při platbě zákazníka zadáváte formu úhrady.

Přehled tržeb dle způsobu úhrady

 • pevná sestava „přehled tržeb dle způsobu úhrady“ nám zobrazí tržby získané kasou
  (hotově i bezhotovostně) a fakturou (příkazem, hotově, bezhotovostně i FA dodávkou)
 • Postup:
  • spustíme si sestavu

  • v parametrech pro sestavu vyplníme filtry, které potřebujeme – vždy povinně sklad a datum
  • a poté klikneme na: 
 • zobrazí se nám přehled tržeb pro daný sklad a období rozdělený dle způsobu úhrady:

 • Dále si můžeme vybrat k zobrazení doklady dle typu úhrad.
  Pomocí filtru :

Odvod peněz do pokladny

 • Spustíme sestavu Přehled tržeb • Stiskneme tlačítko Sestava
 • Pak se zobrazí například tato sestava po dokladech

 • Výslednou částku za den, či jiné období (včetně tabulky DPH) zapíšeme jako pokladní doklad
  v aplikaci  *1003 Pokladna
 • Pokud máme hodně dokladů za den, můžeme sestavu popsanou v bodě 1 zobrazit pouze sumárně. Toto lze provést výběrem Formuláře pro sestavu

 • Stiknete tlačítko sestava

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. Smrčková Andrea    | Posl.změna:    22.11.2018    | Článek:    1834    |     www.WinFAS.cz