Článek: 1831 | Naposledy změněno: 24.11.2017

Pořízení majetku se dvěma maržemi - AGF

Majetek, který má jinou cenu marže pro CAS - majetkové účty C0XXX a jinou pro cenu IFRS majetkové účty D0XXX. Nutné použit dva registry pro marže - ve WinFASu nutné řešit za pomocí dvou karet majetku. 

Tento případ je vyjímečný, ale může nastat pokud nakupujeme majetek např. od přeceněné firmy. 

Upozornění:

Nově je nutné před vlastním zařazením majetku do užívání (viz návod níže) ručně zaúčtovat marži již při zápisu faktury o pořízení majetku. Zaúčtovat můžete buď přímo do faktury jako další položky nebo vnitřním dokladem. Je nutné zaúčtovat jak C, tak i D marži:

999C99-99/042C01-01

999D99-99/042D01-01

A k účtu 042 přiřadit druh pohybu + PAP K91 u majetku prodaného jako zásoba nebo K90 u majetku prodaného jako majetek. Záleží tedy na tom, jakého charakteru majetek byl pro dodavatele. V souvztažnostech je jako výchozí nastavena K91.

Pokud je marže kladná, účtujeme částku plusem.

Pokud je marže záporná, účtujeme částku mínusem.

 

 

Jak pořídíme tento majetek? 

Nakoupili jsme traktor, který má PC 100 tis.Kč , PC IFRS 100 tis.Kč , marže C - 20 tis.Kč , marže D - 10 tis. Kč 

1. Evidence majetku *1198

2. Tlačítko zařazení, pokud zařazujete nový majetek pořízený s marží, je nutné používat k tomu šablonu    1M - Nákup majetku s marží nebo 2M – Nákup DDMO s MARŽÍ.

3. Standardně pořídíme majetek viz obrázky


 

 

 

 

 


 

4. Takto pořídíme první část majetku - uložíme OK

5. Následně pořídíme další majetek se stejným inventárním číslem jako předchozí majetek a přidáme mu k číslu M, jako marže

6. Šablona 1 MAR - Nákup majetku s druhou marží - inventární číslo 8728 - M, ručně také musíte přepsat doklad -> stejné číslo dokladu jako na předešlém majetku s marží, dodáte však písmeno "M" před číslo dokladu viz obrázek níže. 

7. Některé údaje budou totožné s předchozím majetkem - kromě účetní skupiny ta bude z pohledu CAS 99999 Bez účtování a aktivním odpisem bude pouze odpis 4


8. Záložka klíče a technické informace bude totožná s předchozím majetkem vč. účetní skupiny IFRS, která bude stejná jako u předchozího majetku(Pozn. při stistku tlačítka OK bude varování o tom, že: Marže(odpisová cena 4)by měla být nižší než pořizovací cena!Stejná je pouze v případě nákupu plně odepsaného majetku. - stiskněte OK a pokračujte tato kontrola se nás v tomto případě netýká!)

Takto pořídíme majetek s dvěma maržemi. 

Při práci s tímto majetkem (ZC, ZU, prodloužení odepisování apod.)  je nutné pamatovat vždy i na druhou kartu majetku!  Pokud je majetek součástí mechanizace zaklikáváme tento údaj pouze na první kartě na majetku bez "M".

Do budoucna plánujeme takovéto případy závislostí více karet majetku řešit automaticky programově, aktuálně je však nutné hlídat ručně s využitím upozornění v poznámkách.

 V případě dotazů kontaktujte Organizační kancelář

Zpět na Majetek - Rozcestník

Autor:    Bc. Macková Dita    | Posl.změna:    24.11.2017    | Článek:    1831    |     www.WinFAS.cz