Článek: 988 | Naposledy změněno: 22.01.2010
Propagační materiál - Evidence majetku Propagační materiál

Evidence majetku

 • Evidence majetku dlouhodobého hmotného a nehmotného
 • Evidence majetku krátkodobého hmotného a nehmotného
 • Evidence základního stáda zvířat
 • Možnost evidovat majetek podle druhu, skupiny, účtu, fyzického umístění,
  odpovědné osoby, atd.
 • Klasifikace majetku vycházející z Portálu veřejné správy České republiky (SKP, CZ-CC)
 • Daňové a účetní odpisování
 • Možnost definice vlastních metod odpisování
 • Pokračování v již začatém odpisování v jiném systému nebo u předchozího majitele
 • Možnost odpisování v rámci hospodářského roku
 • Okamžité vygenerování odpisů ihned po pořízení majetku a z toho vyplývající jednoduše dostupný plán odpisů
 • Nezávislost jednotlivých odpisů majetku
 • Jednoduchý způsob zastavování a povolování daňových odpisů
 • Rozšířené možnosti parametrů odpisů
 • Možnost optimalizace daňových odpisů z hlediska potřeby snížení / zvýšení DZ
 • Pořízení majetku s možností čerpání odpočtu ze vstupní ceny
 • Přecenění a technická zhodnocení včetně sledování historie změn
 • Částečné nebo úplné vyřazení majetku z evidence
 • Rušení a opravy všech pohybů majetku
 • Uživatelské kontroly pořízení
 • Modul majetku je přímo provázán s modulem zvířat (výhoda systému vše na jednom místě)
 • Předávání dat do modulu účetnictví s možností až 9 způsobů zaúčtování jednoho pohybu a včetně klíčování na zakázky, střediska, stáje, stroje, ....

Sestavy

  • Dynamické sestavy umožňují vytvořit přehledy dle majetku, odpisů, pohybů, změn, ...
  • Zařazovací a vyřazovací protokoly
  • Přehledné karty majetku
  • Převodky
  • Možnost zpětného tisku všech sestav
  • Sestavy odpisových plánů na libovolnou dobu dopředu

Ukázky aplikací

,.
Evidence majetku - prohlížení odpisů
Evidence majetku - prohlížení odpisů
Evidence majetku - prohlížení pohybů
Evidence majetku - prohlížení pohybů
Pořízení majetku
Pořízení majetku

Ukázky sestav

 Sestava - Inventurní seznam
Sestava - Inventurní seznam
Sestava - Rozdělený majetek
Sestava - Rozdělený majetek
Sestava - Odpisový plán
Sestava - Odpisový plán
Sestava - Karta majetku
Sestava - Karta majetku
Sestava - Protokol o vyřazení majetku
Sestava - Protokol o vyřazení majetku
Sestava - Přehled pohybů v roce
Sestava - Přehled pohybů v roce
 Sestava - Vyřazená zvířata dle druhu pohybu vyřazení
Sestava - Vyřazená zvířata dle druhu pohybu vyřazení

Ukázky grafů

Odpisy majetku
Odpisy majetku
Způsoby vyřazení majetku
Způsoby vyřazení majetku
Autor:    Ing. Svobodová Jana    | Posl.změna:    22.01.2010    | Článek:    988    |     www.WinFAS.cz